Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Обліковий апарат підприємства і організація його роботи

Облікову діяльність бухгалтерів потрібно розглядати з позицій наукової організації праці. Основними її елементами є:

 • раціональний розподіл і кооперування праці обліковців та
  створення ефективної структури облікового апарату;
 • удосконалення   організації   робочої   зони   структурних
  підрозділів бухгалтерії і робочих місць кожного працівника;

  • впровадження прогресивних методів і прийомів обліку;
 • розробка та використання різних методичних довідників,
  схем кореспонденції рахунків, кодів;
 • підбір облікових кадрів, нормування їх праці, підвищення
  кваліфікації;
 • створення нормальних умов праці шляхом обґрунтованого
  вирішення питань мікроклімату, освітлення, режимів праці та
  відпочинку працівників.

Структура облікового апарату та його чисельність залежить від обсягу виробництва, складності технологічних процесів, норма­тивних актів щодо оподаткування, складання і подання звітності, стану дебіторської і кредиторської заборгованості, використання комп’ютерів, вибору форми обліку тощо.

При доборі облікових працівників потрібно віддавати перевагу тим, хто відповідає вимогам облікової роботи, а саме: наявність відповідної освіти, уміння запам’ятовувати цифрову інформацію і правильно її оцінювати, добра зорова пам’ять, ретельність, на­хил до копіткої роботи, точність, охайність, уміння кваліфікова­но писати ділові листи, доповідні записки.

Бухгалтерію доцільно мати поблизу основного виробництва і в одній будівлі з іншими службами підприємства.

Апарат бухгалтерії бажано розміщувати в одній великій кімнаті. Практика розміщення структурних підрозділів бухгал­терії (відділів, секторів) в окремих кімнатах себе не виправдала, оскільки призводить до послаблення трудової дисципліни і порушення безпосереднього зв’язку між підрозділами.

Головний бухгалтер розміщується в окремій кімнаті, а у неве­ликій бухгалтерії (4-5 осіб) – разом з іншими обліковими працівниками.

Площа приміщення бухгалтерії повинна відповідати встановленим санітарним нормам – 3,25-6 кв. м на одну особу. Приміщення бухгалтерії має бути добре освітлене, опалюване. Нормальна температура повітря в приміщенні в холодний час має бути 19-21 градус, а в теплий – 22-25 градусів.

Для нормальних умов роботи необхідна робоча тиша. Гучність умів не повинна перевищувати 50—80 децибелів.

Кімнату бухгалтерії потрібно фарбувати в світлі тони: стелю і верхню частину стін — білий колір, а нижню (на висоті зросту людини – 150-180 см) – олійною фарбою блакитного або світло-зеле­ного кольору. Ці кольори заспокійливо діють на нервову систему. Потрібно унеможливити доступ до робочого матеріалу осіб, які не працюють у бухгалтерії.

Кожному працівнику бухгалтерії забезпечується постійне ро­боче місце. Площа для нього визначається приблизно такими даними: стіл – 1 м х 0,6 м, зона для стільця – 1 м х 0,6 м, загаль­на площа для розміщення одного робочого місця — 2 кв. м.

Столи можна розміщувати «ланцюжком» (один за другим), «лікоть-у-лікоть», а також «гніздовим способом» («лоб-у-лоб»). Проходи між столами повинні бути приблизно 60 см, а якщо та­ким проходом користуються декілька осіб — 90—100 см. Практика свідчить, що найкраще розміщувати столи «ланцюжком», а найгірше – «лоб-у-лоб».

Функції кожного облікового працівника повинні визначатися в письмових посадових положеннях (інструкціях), які включа­ються в облікову політику.

Режим роботи облікового апарату визначає: час початку і закінчення роботи, перерви в роботі, графік відпусток. Режим ро­боти встановлюється залежно від конкретних умов підприємства.

Бухгалтер – не байдужий реєстратор цифр і фактів, а активний учасник діяльності підприємства. Стиль його роботи передбачає: науковість, господарський підхід до вирішення кожного питання, поєднання колегіальності з єдиноначальництвом, високу кваліфікацію, діловитість, облік і контроль виконання.

У взаємовідносинах  з  керівниками  служб  і  структурних під розділів бухгалтер повинен обстоювати інтереси підприємства, У взаємовідносинах із відвідувачами – бути тактовним, намагатися спільно вирішувати виробничі питання на користь підприємства.

Кожна  ділянка облікової роботи передбачає індивідуальний підхід  її виконання, що визначається конкретними умовами підприємства, методичними та інструктивними матеріалами.

загрузка...