Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оцінка тварин на вирощуванні та відгодівлі

При купівлі тварин і птицю оцінюють по цінах придбання з до­даванням всіх витрат, які пов’язані з купівлею та доставкою тва­рин у підприємство.

Одержаний у господарстві приплід оцінюють так:

– телят у молочному скотарстві – за плановою собівартістю го­лови приплоду, яка прирівнюється до собівартості 60 фуражних днів утримання корів;

– телята в м’ясному скотарстві — виходячи з живої маси телят і планової собівартості кілограма живої маси;

– поросята — виходячи з живої маси при народженні і собівар­тості 1 ц живої маси відлучених поросят;

– ягнята – за плановою собівартістю голови приплоду;

– птиця в добовому віці — за плановою собівартістю добового молодняка при інкубації;

– лошата від робочих коней — за плановою собівартістю 60 кор­моднів утримання дорослих коней;

– лошата від племінних коней – за плановою собівартістю 1 го­лови приплоду.

При переведенні молодняка тварин протягом року з однієї вікової групи в другу їх оцінюють за живою масою та плановою її собівартістю.

Вибракуваних з основного стада і поставлених на відгодівлю продуктивних тварин оцінюють по їх балансовій вартості.

Одержаний приріст живої маси оцінюється по плановій собівартості 1 ц приросту і в такій оцінці оприбутковується на збільшення вартості молодняка тварин.

По тих видах і вікових групах молодняка тварин і птиці, по яких приріст живої маси не визначається, дооцінку здійснюють за плановою собівартістю утримання, обчисленою виходячи з кіль­кості кормоднів перебування в групі після відлучення від маток. Таким способом дооцінюють молодняк звірів, кролів та інших видів тварин, по яких не оприбутковують приріст живої маси.

Доросла птиця, кролі і звірі не переоцінюються, а витрати на їх утримання відносять на отриману від них продукцію.

В кінці року планову оцінку молодняка доводять до рівня фак­тичної. Якщо при цьому фактична собівартість буде меншою від планової, то її зменшують, записуючи різницю методом «червоне сторно». Якщо фактична оцінка перевищує планову, то на різни­цю роблять дооцінку тварин. На кінець року в балансі тварин, які залишилися в господарстві, показують по фактичній собівартості.

загрузка...