Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць

Економічний зміст раціональної організації праці. Принципи і завдання наукової організації праці.

Форми організації праці в умовах ринку.

Роль і завдання трудових колективів як самостійних товаровиробників. Первинний колектив та його складові частини.

Моделі механізаторських колективів та інших основних і допоміжних підрозділів. Фактори, що впливають на склад і розмір трудового колективу.

Форми самозайнятості населення в сільському господарстві.

Умови праці: психолого-фізіологічні, санітарно-гігієнічні, естетичні. Раціональний режим праці та відпочинку.

Поняття про робоче місце, робочу зону. Організація робочого місця, його оснащення, обладнання, обслуговування. Класифікація робочих місць, їх атестація і раціоналізація. Організація робіт з атестації. Показники характеристики робочих місць, їх оцінка. Операції, прийоми, дії і рухи трудового процесу. Принципи раціональної організації трудових процесів. Поняття про план раціональної організації праці, його зміст і впровадження у виробництво.

Поняття, роль і завдання нормування праці. Методи нормування праці і способи вивчення робочих процесів. Нормоутворюючі фактори і нормування праці на різних роботах в окремих галузях виробництва. Порядок вивчення, аналізу, уточнення і затвердження норм праці, норм виробітку та витрат пального в умовах розвитку самостійності, підприємництва трудових колективів.

Практичне заняття

Визначення чисельності працівників із різними формами організації праці. Зміст трудових договорів окремих підрозділів з адміністрацією підприємства (ознайомлення).

Розрахунок норм праці під час виконання різних видів робіт аналітично-розрахунковим методом.

загрузка...