Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація і планування виробництва продукції рослинництва

Завдання та необхідність удосконалення організації виробництва продукції рослинництва для забезпечення стабільності виробництва і створення ринку продовольчих товарів. Баланс продукції рослинництва. Потоково-комплексна організація виробничих процесів під час впровадження інтенсивних технологій вирощування і збирання врожаю. Технологічні карти в рослинництві. Методика складання і використання даних під час планування витрат на вирощування сільськогосподарських культур. Особливості організації та планування виробництва і праці зерно продуктового підкомплексу, цукробурякового виробництва й олійного під комплексу  АПК. Організація та планування овоче- і картоплепродуктового під комплексу АПК. Організація і планування виробництва плодів, ягід і винограду та інтеграційні зв’язки в плодово-ягідному під комплексі  АПК. Планування технологічної карти вирощування і збирання.

Практичне заняття

Складання технологічної карти вирощування і збирання однієї із сільськогосподарських культур. Визначення витрат на виробництво та калькуляція собівартості одиниці продукції. Планування грошових надходжень і фінансових результатів від реалізації продукції.

загрузка...