Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація маркетингової діяльності

ПЛАН

1. Аспекти ефективної організації маркетингу на підприємстві.

2. Характеристика організаційних маркетингових структур.

3. Взаємовідносини відділу маркетингу з функціональними службами організації.

Л І Т Е Р А Т У Р А

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.12-16.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк. 1994. – 327 с.:іл. , с.13-39.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 238-247.

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., -2—1. – 542 с. с.197-203.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1993. – 736 с., с. 576-584.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики. Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 278-280.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с.155-158.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с.80-98.

загрузка...