Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація нормування і оплати праці. Тести

Тема 5.  Організація і нормування праці. Атестація і раціоналізація робочих місць

50 Питання 1.: Під науково обґрунтованим (технічним) нормуванням праці розуміється :
1. спостереження, які направлені на вивчення виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства для дотримання технологічної доцільності, економічної ефективності і якості робіт.
2. спостереження, які направлені на вивчення прийомів виконання робіт і встановлення науково обґрунтованих норм виробітку або норм затрат часу на виробництво  продукту при дотриманні технологічної доцільності, економічної ефективності і якості робіт.
3. спостереження, які направлені на вивчення організаційно-виробничої структури аграрного підприємства для дотримання технологічної доцільності, економічної ефективності і якості робіт.
50 Питання 2.: Головне завдання нормування праці :
1. визначення норм затрат виробничих ресурсів на виробництво одиниці  продукції.
2. визначення норм затрат праці на виробництво одиниці  продукції з урахуванням конкретних умов господарства.
3. визначення норм затрат фінансових ресурсів на виробництво одиниці  продукції з урахуванням конкретних умов господарства.
50 Питання 3.: Нормування праці – це сукупність методів, прийомів та розрахунків за допомогою яких встановлюються :
1. обґрунтовані норми праці.
2. продуктивність праці.
3. трудомісткість продукції.
50 Питання 4.: Методи нормування праці – це дослідження :
1. виробничого процесу за основними його елементами та визначення способу, за допомогою якого встановлюється норми затрат ресурсів.
2. трудового процесу за основними його елементами та визначення способу, за допомогою якого встановлюється норма виробітку.
3. інтенсифікації виробництва як головного шляху збільшення ви­робництва сільськогосподарської продукції в умовах
ринку, показники рівня та економічної ефективності інтенсифікації.
50 Питання 5.: Для вивчення затрат робочого часу використовують такі способи:
1. конструктивний (розрахунковий), хронометраж і фотохронометраж.
2. хронографія (фотографія) робочого дня, хронометраж і монографічний.
3. експериментальний, хронометраж і фотохронометраж.
4. хронографія (фотографія) робочого дня, хронометраж і фотохронометраж.
75 Питання 6.: Хронографія (фотографія) – це спосіб вивчення використання робочого часу :
1. комбінований вид спостережень, що включає фотографію робочого часу і хронометраж.
2. на виконання окремих, часто повторюваних елементів операцій, які можуть бути розчленовані до прийомів, дій, рухів.
3. шляхом замірів його затрат за операціями та їх елементами в порядку послідовності їх використання з урахуванням всіх нормо утворюючих факторів протягом усього робочого дня.
75 Питання 7.: Хронометраж – це спосіб вивчення використання робочого часу:
1. комбінований вид спостережень, що включає фотографію робочого часу і хронометраж.
2. на виконання окремих, часто повторюваних елементів операцій, які можуть бути розчленовані до прийомів, дій, рухів.
3. шляхом замірів його затрат за операціями та їх елементами в порядку послідовності їх використання з урахуванням всіх нормо утворюючих факторів протягом усього робочого дня.
75 Питання 8.: Фотохронометраж – це:
1. комбінований вид спостережень, що включає фотографію робочого часу і хронометраж.
2. спосіб вивчення використання робочого часу на виконання окремих, часто повторюваних елементів операцій, які можуть бути розчленовані до прийомів, дій, рухів.
3. спосіб вивчення використання робочого часу шляхом замірів його затрат за операціями та їх елементами в порядку послідовності їх використання з урахуванням всіх нормо утворюючих факторів протягом усього робочого дня.
50 Питання 9.: Під час виконання трудового процесу на продуктивність праці виконавця або машинного апарату діють фактори, які прийнято називати нормо утворюючими, під якими слід розуміти :
1. фактори, що обумовлюють норми затрат виробничих ресурсів на виробництво одиниці  продукції.
2. фактори, що обумовлюють норми затрат фінансових ресурсів на виробництво одиниці  продукції .
3. умови виробництва, які прямо або посередньо впливають на норму виробітку.
50 Питання 10.: Робочий час зміни – це час для виконання роботи без часу :
1. на підготовчо-заключні роботи.
2. на обідню перерву.
3. на допоміжні роботи.
75 Питання 11.: За характером використання робочий час зміни поділяють на:
1. нормований,  до нормованого часу належать цілеспрямовані його витрати, які враховують при розробці технічно обґрунтованих норм.
2. ненормований, до ненормованих затрат робочого часу належать різні його втрати, а також час на виконання робіт, не передбачених виробничим завданням.
3. понаднормовий,  до понаднормованого часу належать цілеспрямовані його витрати, які не враховані при розробці технічно обґрунтованих норм.
4. вірні відповіді 1,2.
5. вірні відповіді 1,2,3.
50 Питання 12.: Час роботи – це:
1. час цілеспрямованих дій виконавців, спрямованих на досягнення виробничого результату.
2. основний час роботи виконавця, спрямований на досягнення виробничого результату .
3. час будь-яких дій виконавців, пов’язаних з роботою.
50 Питання 13.: Час роботи  поділяється на:
1. підготовчо-заключний, позаурочний.
2. підготовчо-заключний, основний та допоміжний.
3. основний та допоміжний, суміжний, позаурочний.
100 Питання 14.: До підготовчо-заключного належать час:
1. на підготовку до роботи та її закінчення (наприклад, у молочному скотарстві збирання, підготовка та піднесення апаратів, миття посуду, підготовка інвентарю, здача продукції).
2. який витрачається на безпосередню роботу виконавців та знарядь праці, спрямовану на зміну форми положення чи стану предметів праці для досягнення кінцевого результату даного трудового процесу, він включає час, витрачений на отримання, піднесення та роздавання кормів, очищення годівниць та стійл, прив’язування та відв’язування тварин, операції, пов’язані з доїнням корів.
3. що витрачається на забезпечення основної роботи, сюди включають час на догляд за знаряддями та обладнанням, станом робочого місця.
4. на особисті потреби виконавців та їх короткочасний відпочинок під час роботи, а також час перерв, обумовлених технологією та організацією процесу.
5. пов’язаний з організаційними, технічними причинами, які виникають з вини виконавців (порушення трудової дисципліни, безвідповідальне ставлення до роботи).
100 Питання 15.: До основного (чистого) часу належать час:
1. на підготовку до роботи та її закінчення (наприклад, у молочному скотарстві збирання, підготовка та піднесення апаратів, миття посуду, підготовка інвентарю, здача продукції).
2. який витрачається на безпосередню роботу виконавців та знарядь праці, спрямовану на зміну форми положення чи стану предметів праці для досягнення кінцевого результату даного трудового процесу, він включає час, витрачений на отримання, піднесення та роздавання кормів, очищення годівниць та стійл, прив’язування та відв’язування тварин, операції, пов’язані з доїнням корів.
3. що витрачається на забезпечення основної роботи, сюди включають час на догляд за знаряддями та обладнанням, станом робочого місця.
4. на особисті потреби виконавців та їх короткочасний відпочинок під час роботи, а також час перерв, обумовлених технологією та організацією процесу.
5. пов’язаний з організаційними, технічними причинами, які виникають з вини виконавців (порушення трудової дисципліни, безвідповідальне ставлення до роботи).
100 Питання 15.: До додаткового належить час:
1. на підготовку до роботи та її закінчення (наприклад, у молочному скотарстві збирання, підготовка та піднесення апаратів, миття посуду, підготовка інвентарю, здача продукції).
2. який витрачається на безпосередню роботу виконавців та знарядь праці, спрямовану на зміну форми положення чи стану предметів праці для досягнення кінцевого результату даного трудового процесу, він включає час, витрачений на отримання, піднесення та роздавання кормів, очищення годівниць та стійл, прив’язування та відв’язування тварин, операції, пов’язані з доїнням корів.
3. що витрачається на забезпечення основної роботи, сюди включають час на догляд за знаряддями та обладнанням, станом робочого місця.
4. на особисті потреби виконавців та їх короткочасний відпочинок під час роботи, а також час перерв, обумовлених технологією та організацією процесу.
5. пов’язаний з організаційними, технічними причинами, які виникають з вини виконавців (порушення трудової дисципліни, безвідповідальне ставлення до роботи).
100 Питання 15.: До часу регламентованих перерв у роботі належить час :
1. на підготовку до роботи та її закінчення (наприклад, у молочному скотарстві збирання, підготовка та піднесення апаратів, миття посуду, підготовка інвентарю, здача продукції).
2. який витрачається на безпосередню роботу виконавців та знарядь праці, спрямовану на зміну форми положення чи стану предметів праці для досягнення кінцевого результату даного трудового процесу, він включає час, витрачений на отримання, піднесення та роздавання кормів, очищення годівниць та стійл, прив’язування та відв’язування тварин, операції, пов’язані з доїнням корів.
3. що витрачається на забезпечення основної роботи, сюди включають час на догляд за знаряддями та обладнанням, станом робочого місця.
4. на особисті потреби виконавців та їх короткочасний відпочинок під час роботи, а також час перерв, обумовлених технологією та організацією процесу.
5. пов’язаний з організаційними, технічними причинами, які виникають з вини виконавців (порушення трудової дисципліни, безвідповідальне ставлення до роботи).
100 Питання 15.: До ненормованих затрат робочого часу(випадкова робота, простоїв) належать різного роду витрати робочого часу:
1. на підготовку до роботи та її закінчення (наприклад, у молочному скотарстві збирання, підготовка та піднесення апаратів, миття посуду, підготовка інвентарю, здача продукції).
2. що витрачається на безпосередню роботу виконавців та знарядь праці, спрямовану на зміну форми положення чи стану предметів праці для досягнення кінцевого результату даного трудового процесу, він включає час, витрачений на отримання, піднесення та роздавання кормів, очищення годівниць та стійл, прив’язування та відв’язування тварин, операції, пов’язані з доїнням корів.
3. що витрачається на забезпечення основної роботи, сюди включають час на догляд за знаряддями та обладнанням, станом робочого місця.
4. на особисті потреби виконавців та їх короткочасний відпочинок під час роботи, а також час перерв, обумовлених технологією та організацією процесу.
5. пов’язані з організаційними, технічними причинами, які виникають з вини виконавців (порушення трудової дисципліни, безвідповідальне ставлення до роботи).
50 Питання 15.: Наукова організація праці – це :
1. економічна наука, яка на підставі об’єктивних законів природи і  вивчає закономірності планування, раціональної побудови й ефективного використання робочої сили працівника.
2. визначення фактичного стану організації робочих місць і встановлення ступеня відповідності їх типовим операційним технологіям.
3. комплекс заходів, що забезпечують найефективніші поєднання людей із засобами виробництва в єдиному виробничому процесі на основі досягнень науки, техніки і передового досвіду.
50 Питання 15.: Розрізняють форми організації трудових колективів :
1. тваринницькі й рослинницькі.
2. цехову й бригадну.
3. власна й залучена.
50 Питання 15.: Умови праці – це :
1. сукупність факторів виробничого середовища, які в процесі праці впливають на працездатність і здоров’я людини.
2. розмір заробітної плати працівника.
3. пакет соціальних послуг, що може бути наданий працівнику.
50 Питання 15.: Умови праці поділяють на три основні групи:
1. санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та соціальні.
2. економічні, психофізіологічні та естетичні.
3. санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та естетичні.
50 Питання 15.: Психофізіологічні умови праці:
1. повинні підтримувати відповідність між фізичним і психічним станом працівника й сприяти підвищенню продуктивності його праці.
2. температура, запиленість різноманітними домішками і бактеріями та загазованість повітря, освітленість робочих місць, рівень виробничого шуму й вібрації.
3. створення комфорту на кожному робочому місці, раціональне розміщення засобів і предметів праці з метою зручності їх застосування.
50 Питання 15.: Санітарно-гігієнічні умови праці :
1. повинні підтримувати відповідність між фізичним і психічним станом працівника й сприяти підвищенню продуктивності його праці.
2. температура, запиленість різноманітними домішками і бактеріями та загазованість повітря, освітленість робочих місць, рівень виробничого шуму й вібрації.
3. створення комфорту на кожному робочому місці, раціональне розміщення засобів і предметів праці з метою зручності їх застосування.
50 Питання 15.: Виробнича естетика – це :
1. відповідність між фізичним і психічним станом працівника й сприяти підвищенню продуктивності його праці.
2. температура, запиленість різноманітними домішками і бактеріями та загазованість повітря, освітленість робочих місць, рівень виробничого шуму й вібрації.
3. створення комфорту на кожному робочому місці, раціональне розміщення засобів і предметів праці з метою зручності їх застосування.
75 Питання 15.: У сільському господарстві робоче місце – це:
1. зона дії працівника, розміщення засобів виробництва, необхідних для виконання певної роботи.
2. певна ділянка, на якій переміщуються засоби виробництва, тобто можуть одночасно існувати кілька робочих місць.
3. територія  підприємства, на якій розміщенні засоби виробництва.
75 Питання 15.: Робоча зона визначається як :
1. зона дії працівника, розміщення засобів виробництва, необхідних для виконання певної роботи.
2. певна ділянка, на якій переміщуються засоби виробництва, тобто можуть одночасно існувати кілька робочих місць.
3. територія  підприємства, на якій розміщенні засоби виробництва.
50 Питання 15.: Атестація робочих місць передбачає :
1. дослідження, які направлені на вивчення виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня підприємства .
2. спостереження, які направлені на вивчення прийомів виконання робіт і встановлення науково обґрунтованих норм виробітку або норм затрат часу на виробництво  продукту.
3. визначення фактичного стану організації робочих місць і встановлення ступеня відповідності їх типовим операційним технологіям та вимогам наукової організації праці.
4. спостереження, які направлені на вивчення організаційно-виробничої структури аграрного підприємства .

Тема 6. Організація оплати праці

50 Питання 1.: Правові, економічні і організаційні засади оплати працівників підприємств усіх форм власності і господарювання визначені:
1. Законом України “Про господарські товариства”.
2. Законом України “Про підприємства в Україні” .
3. Законом України “Про підприємництво” .
4. Законом України “Про сільськогосподарську кооперацію”.
5. Законом України “Про оплату праці”.
50 Питання 2.: Види оплати праці:
1. основна, додаткова, преміальна.
2. відрядна і погодинна.
3. пряма і непряма відрядна, відрядно-преміальна, акордна, акордно-преміальна; погодинна проста, погодинно-преміальна, оплата праці від валового доходу.
50 Питання 3.: Форми оплати:
1. основна, додаткова, преміальна.
2. відрядна і погодинна.
3. пряма і непряма відрядна, відрядно-преміальна, акордна, акордно-преміальна; погодинна проста, погодинно-преміальна, оплата праці від валового доходу.
50 Питання 4.: Системи оплати праці:
1. основна, додаткова, преміальна.
2. відрядна і погодинна.
3. пряма і непряма відрядна, відрядно-преміальна, акордна, акордно-преміальна; погодинна проста, погодинно-преміальна, оплата праці від валового доходу.
75 Питання 5.: Пряма відрядна система оплати праці передбачає, що :
1. заробіток працівника перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийнятою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку.
2. за обсяг виконаних робіт у межах встановленої норми виробітку за кожну одиницю виконаної роботи заробіток нараховується в межах прийнятої тарифної ставки, а за перевиконання норми виробітку передбачається премія .
3. заробіток робітника встановлюється на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до кваліфікації робітника і відпрацьованого ним часу.
4. до заробітку працівиика-погодинника, крім погодинної тарифної ставки за фактично відпрацьований час, включають премію за виконання нормованою завдання.
5. основна оплата праці здійснюється за двома показниками: перша її частина: за обсяг виконаних робіт, відпрацьований час (у формі авансу); друга частина: за кінцевий результат виробництва, кількість і якість виробленої продукції.
75 Питання 6.: Відрядно-преміальна система оплати праці передбачає, що :
1. заробіток працівника перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийнятою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку.
2. за обсяг виконаних робіт у межах встановленої норми виробітку за кожну одиницю виконаної роботи заробіток нараховується в межах прийнятої тарифної ставки, а за перевиконання норми виробітку передбачається премія .
3. заробіток робітника встановлюється на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до кваліфікації робітника і відпрацьованого ним часу.
4. до заробітку працівника-погодинника, крім погодинної тарифної ставки за фактично відпрацьований час, включають премію за виконання нормованою завдання.
5. основна оплата праці здійснюється за двома показниками: перша її частина: за обсяг виконаних робіт, відпрацьований час (у формі авансу); друга частина: за кінцевий результат виробництва, кількість і якість виробленої продукції.
75 Питання 7.: Проста погодинна система оплати праці передбачає, що:
1. заробіток працівника перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийнятою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку.
2. за обсяг виконаних робіт у межах встановленої норми виробітку за кожну одиницю виконаної роботи заробіток нараховується в межах прийнятої тарифної ставки, а за перевиконання норми виробітку передбачається премія .
3. заробіток робітника встановлюється на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до кваліфікації робітника і відпрацьованого ним часу.
4. до заробітку працівиика-погодинника, крім погодинної тарифної ставки за фактично відпрацьований час, включають премію за виконання нормованою завдання.
5. основна оплата праці здійснюється за двома показниками: перша її частина: за обсяг виконаних робіт, відпрацьований час (у формі авансу); друга частина: за кінцевий результат виробництва, кількість і якість виробленої продукції.
75 Питання 8.: ІІогодинно – преміальна система оплати праці передбачає, що :
1. заробіток працівника перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийнятою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку.
2. за обсяг виконаних робіт у межах встановленої норми виробітку за кожну одиницю виконаної роботи заробіток нараховується в межах прийнятої тарифної ставки, а за перевиконання норми виробітку передбачається премія .
3. заробіток робітника встановлюється на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до кваліфікації робітника і відпрацьованого ним часу.
4. до заробітку працівника-погодинника, крім погодинної тарифної ставки за фактично відпрацьований час, включають премію за виконання нормованою завдання.
5. основна оплата праці здійснюється за двома показниками: перша її частина: за обсяг виконаних робіт, відпрацьований час (у формі авансу); друга частина: за кінцевий результат виробництва, кількість і якість виробленої продукції.
75 Питання 9.: Акордно-преміальна система оплати праці передбачає, що :
1. заробіток працівника перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийнятою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку.
2. за обсяг виконаних робіт у межах встановленої норми виробітку за кожну одиницю виконаної роботи заробіток нараховується в межах прийнятої тарифної ставки, а за перевиконання норми виробітку передбачається премія .
3. заробіток робітника встановлюється на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до кваліфікації робітника і відпрацьованого ним часу.
4. до заробітку працівника-погодинника, крім погодинної тарифної ставки за фактично відпрацьований час, включають премію за виконання нормованою завдання.
5. основна оплата праці здійснюється за двома показниками: перша її частина: за обсяг виконаних робіт, відпрацьований час (у формі авансу); друга частина: за кінцевий результат виробництва, кількість і якість виробленої продукції.
50 Питання 10.: Основою організації оплати праці є тарифна система, яка не включає в себе :
1. тарифні сітки.
2. котирувальні розцінки.
3. тарифні ставки.
4. схеми посадових окладів.
5. тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
75 Питання 11.: Оплата праці в рослинництві не включає такий вид :
1. основна оплата за: кількість виробленої продукції; відпрацьовані людино-години; обсяг виконаних робіт.
2. додаткова оплата за: якість виконаних робіт і стислі строки виконання;підвищена оплата на збиранні врожаю; доплати за стаж роботи в даному господарстві і кваліфікацію виконавця (класність); надбавки за роботу із захисту рослин і на різних видах техніки.
3. преміювання за: збереження і ефективне використання техніки та подовження строків служби техніки; економію енергоресурсів та інших прямих витрат;  досягнення високих врожаїв і прибутків.
4. відрядна, заробіток працівника перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну одиницю роботи йому нараховується заробітна плата згідно з прийнятою в господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку.
75 Питання 12.: У сільськогосподарських підприємствах для оплати праці в тваринництві застосовують  основні форми оплати :
1. відрядну форму оплату праці провадять за кількість продукції відповідної якості або обсяг виконаної роботи.
2. погодинну форму оплату праці провадять за фактично відпрацьований час.
3. преміювальну форму оплату праці провадять за одержання високого ділового виходу молодняку, повне збереження поголів’я тварин і підвищення його продуктивності.
4. вірні відповіді 1,2.
5. вірні відповіді 1,2,3.
50 Питання 13.: Валовий дохід підприємства – це:
1. вартість валової продукції.
2. чистий прибуток.
3. собівартість реалізованої продукції.
50 Питання 14.: Джерелом формування фонду оплати праці є :
1. валовий дохід.
2. собівартість вробленої продукції.
3. продуктивність праці.
50 Питання 15.: Фонд оплати праці з усіма видами доплат і премій та суму коштів на преміювання з фонду матеріального заохочення визначають на :
1. плановий чи нормативний обсяг реалізованої продукції.
2. плановий чи нормативний обсяг виробництва.
3. плановий чи нормативний обсяг чистого прибутку.
загрузка...