Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація оплати праці

Тарифна система, її елементи і вдосконалення в умовах ринку, особливості нової тарифної сітки та багаторозрядність, ведення галузевих коефіцієнтів. Тарифні угоди, їх види: генеральна, галузева тарифна угода підприємства як складова частина колективного договору. Реєстрація і введення в дію тарифної угоди, ЇЇ погодження з профспілками. Суть мінімальної заробітної плати.

Зміст Положення про оплату праці, його розробка в сільськогосподарських підприємствах. Форми, системи і види оплати праці, формування фонду оплати праці в сільськогосподарських підприємствах нового типу. Оплата праці найманих працівників у фермерських господарствах, кооперативах. Оплата праці асоційованих членів кооперативу.

Організація оплати праці від валового, госпрозрахункового і чистого доходу. Порядок авансування трудових колективів до розрахунків за продукцію та розрахунок за кінцеві результати праці. Оплата праці з урахуванням трудової участі. Роль і місце натуральної оплати в сучасних умовах. Преміювання працівників основного виробництва. Матеріальна відповідальність за перевитрачання грошово-матеріальних затрат.

Оплата праці працівників рослинництва і тваринництва. Методика визначення акордних розцінок у рослинництві. Акордні розцінки за періодами року з урахуванням сортності продукції в тваринництві. Оплата праці механізаторів, шоферів, працівників ремонтної майстерні та будівництва. Контрактна форма оплати праці керівників і спеціалістів.

Досвід організації оплати праці в сільськогосподарських підприємствах в умовах ринку.

Практичне заняття

Визначення акордних розцінок нарахування оплати праці працівникам основних і обслуговуючих виробництв. Розрахунок фонду оплати праці від валового, госпрозрахункового і чистого доходу. Визначення розмірів авансування фактичного заробітку, механізм його розподілу. Нарахування оплати праці керівникам і спеціалістам.

загрузка...