Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Завдання, створення і функціонування обслуговуючих кооперативів як найбільш економічно вигідних безприбуткових структур аграрного ринку.

Принципи організації кооперативів: відкрите, добровільне членство, демократичний характер управління, виборності, підзвітності і контролю діяльності; обмеження розміру паю та рівня виплат на нього, фінансова незалежність тощо.

Види обслуговуючих кооперативів: переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі кооперативи, кооперативи із сумісного використання техніки, постачання матеріально-технічних ресурсів, багатофункціональні кооперативи; інформаційно-консультативні служби; кредитні спілки з підтримки й обслуговування сільсько­господарських підприємств.

Особливості організаційних структур та економічних відносин різних видів обслуговуючих кооперативів. Матеріально технічна база і визначення потреби в потужностях, обсягах поставок. Зобов’язання з поставок, заявки на послуги. Внутрішньогосподарська сертифікація продукції та послуг.

Формування цін на продукцію, сировину, послуги. Зміст договорів, порядок їх укладання та виконання. Планування діяльності, організація маркетингу і виплата нарахувань на паї, урахування особливостей оподаткування.

Установчі документи обслуговуючих кооперативів. Зміст та особливості установчих договорів про створення та діяльність обслуговуючих кооперативів. Зміст та особливості статутів обслуговуючих кооперативів, загальні положення, членство в кооперативи, майно і фонди, органи управління; економічна і фінан­сова діяльність,  припинення діяльності кооперативу.

Практичне заняття

Ознайомлення з установчими документами обслуговуючих кооперативів. Розрахунок вступних внесків, фінансових результатів обслуго­вуючих  кооперативів.

загрузка...