Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація створення підприємства. Тести

Тема 3. Організація сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів.

50 Питання 1.: Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це :
1. форма господарювання, заснована на кооперації аграрних і промислових підприємств, а також банків з можливою участю в спільній діяльності підприємств та організацій інших галузей.
2. статутне об’єднання підприємств, наукових організацій, банків тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств.
3. підприємство,  засноване на державній, загальнодержавній або комунальній власності.
4. підприємство, що базується на спільній власності українського та іноземного учасника з метою одержання прибутку.
5. підприємство, створене для здійснення обслуговування переважно своїх членів на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва.
75 Питання 2.: Організація створення сільськогосподарського обслуговуючого  кооперативу (проекту, бізнесу) – це :
1. комплекс послідовних, взаємозв’язаних дій групи сільськогосподарських товаровиробників, які виявили бажання почати інтеграційний процес з метою об’єднання своїх підприємств, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України. .
2. здійснення комплексу послідовних, взаємозв’язаних дій групи сільськогосподарських товаровиробників, які усвідомили суть  ідеї і визначили сферу її реалізації, необхідну їм  підвищення ефективності виробництва за рахунок одержання прибутку не лише від виробництва сировини, а й від зберігання, переробки, оптової та роздрібної торгівлі товарами, виробленими з власної сировини .
3. комплекс фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційних, соціальних заходів спрямованих на виведення підприємств із кризи й відновлення або досягнення ними прибутковості та конкурентноздатності.
75 Питання 3.: Яка з наведених дій не відноситься до організаційних заходів щодо створення обслуговуючого кооперативу(проекту, бізнесу):
1. Формування   ініціативної  групи. Вивчення особливостей виробничої діяльності. Проведення зборів потенційних членів-засновників.
2. Розробка бізнес-плану створення і становлення кооперативу в перші роки, Статуту кооперативу, Установчого   договору   та   Порядку   внутрішньої   господарської діяльності.
3. Реєстрація кооперативу в держадміністрації та інших органах. Призначення виконавчого директора та головного бухгалтера.
4. Початок процедури банкрутства щодо підприємств членів-засновників.
5. Підбір і наймання персоналу. Відкриття  банківського   рахунку, залучення кредитних коштів. Придбання   засобів і виробництва, необхідних кооперативу для його діяльності.
75 Питання 4.: У правовому полі України створюються різні види кооперативів (виробничі, споживчі та ін.), сільськогосподарський обслуговуючий кооператив утворений і діє на основі:
1. Закону України “Про господарські товариства” в частині, що стосується сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, даний кооператив згідно зі ст. 2.3 зазначеного Закону є неприбутковою організацією.
2. Закону України “Про підприємства в Україні” в частині, що стосується сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, даний кооператив згідно зі ст. 2.3 зазначеного Закону є неприбутковою організацією.
3. Закону України “Про підприємництво” в частині, що стосується сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, даний кооператив згідно зі ст. 2.3 зазначеного Закону є неприбутковою організацією.
4. Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію” в частині, що стосується сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, даний кооператив згідно зі ст. 2.3 зазначеного Закону є неприбутковою організацією.
5. Закону України “Про селянське(фермерське) господарство” в частині, що стосується сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, даний кооператив згідно зі ст. 2.3 зазначеного Закону є неприбутковою організацією.
50 Питання 5.: Основна мета діяльності обслуговуючого кооперативу :
1. створення нових робочих місць.
2. надання відповідних послуг сільськогосподарським товаровиробникам, які є членами і клієнтами кооперативу, для збільшення їх доходів та зменшення витрат на виробництво через надання їм відповідних послуг за їх собівартістю.
3. залучення інвестицій на вигідних для товаровиробника умовах.
4. зменшення податкового навантаження на товаровиробників, що є членами і клієнтами даного кооперативу.
5. покращення іміджу та ділової репутації товаровиробників, що є членами і клієнтами даного кооперативу.
50 Питання 6.: Організаційна робота із забезпечення функціонування зареєстрованого кооперативу (проекту, бізнесу) полягає у :
1. розподілі функцій між правлінням та адміністрацією; організації внутрішньої господарської діяльності; поповненні капіталу.
2. формуванні адміністрації  та найманого персоналу; розробці організаційної структури кооперативу;
3. формування   ініціативної  групи, вивчення особливостей виробничої діяльності, проведення зборів потенційних членів-засновників.
4. вірні відповіді 1,2.
5. вірні відповіді 1,3.
50 Питання 7.: Виконавчий директор не несе відповідальність за :
1. практичну реалізацію всіх рішень органів управління, розробку короткотермінових планів згідно з політикою та завданнями, що визнаються правлінням.
2. складання річного кошторису поточних витрат, періодичний звіт про поточні справи перед правлінням.
3. фінансову та інші види звітності відповідно до встановленого порядку.
4. забезпечення щоденної діяльність кооперативу; формування в межах встановленого штатного розкладу адміністрації і робочого персоналу кооперативу та організацію і координацію їх роботи.
5. рішення органів управління та розробку довготермінових планів.
50 Питання 8.: Неприбуткова природа кооперативів визначається прагненням надавати своїм членам товари чи послуги:
1. за ціною вище їх собівартості.
2. за їх собівартістю.
3. за ціною нижче їх собівартості.
75 Питання 9.: Збутові кооперативи створюються для :
1. вигідної реалізації виробленої членами продукції, за рахунок того, що кооператив має змогу сформувати велику партію товару і без послуг посередників продати за вигіднішою ціною.
2. закупівлі та постачання  засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції, вищої якості за меншою ціною, так як кооператив закуповує їх безпосередньо від виробників за оптовою ціною та надає їх своїм членам за собівартістю.
3. здійснення технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних робіт, ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають с.г. товаровиробникам побутові, науково-консультаційні послуги, послуги з ведення бухгалтерського обліку, аудиту.
4. переробки сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів).
5. поєднання кількох видів діяльності: надають своїм членам широкий спектр послуг з постачання, збуту, спільного використанню техніки, переробки продукції, різних видів сервісу.
75 Питання 10.: Постачальницькі кооперативи створюються з метою :
1. вигідної реалізації виробленої членами продукції, за рахунок того, що кооператив має змогу сформувати велику партію товару і без послуг посередників продати за вигіднішою ціною.
2. закупівлі та постачання  засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції, вищої якості за меншою ціною, так як кооператив закуповує їх безпосередньо від виробників за оптовою ціною та надає їх своїм членам за собівартістю.
3. здійснення технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних робіт, ветеринарного обслуговування тварин і племінної роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають с.г. товаровиробникам побутові, науково-консультаційні послуги, послуги з ведення бухгалтерського обліку, аудиту.
4. переробки сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів).
5. поєднання кількох видів діяльності: надають своїм членам широкий спектр послуг з постачання, збуту, спільного використанню техніки, переробки продукції, різних видів сервісу.
75 Питання 11.: Сервісні кооперативи здійснюють :
1. вигідну реалізацію виробленої членами продукції, за рахунок того, що кооператив має змогу сформувати велику партію товару і без послуг посередників продати за вигіднішою ціною.
2. закупівлі та постачання  засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції, вищої якості за меншою ціною, так як кооператив закуповує їх безпосередньо від виробників за оптовою ціною та надає їх своїм членам за собівартістю.
3. технологічні, транспортні, меліоративні, ремонтні, будівельні роботи, ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають с.г. товаровиробникам побутові, науково-консультаційні послуги, послуги з ведення бухгалтерського обліку, аудиту.
4. переробки сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів).
5. поєднання кількох видів діяльності: надають своїм членам широкий спектр послуг з постачання, збуту, спільного використанню техніки, переробки продукції, різних видів сервісу.
75 Питання 12.: Переробні кооперативи – це такі, що займаються :
1. вигідною реалізацією виробленої членами продукції, за рахунок того, що кооператив має змогу сформувати велику партію товару і без послуг посередників продати за вигіднішою ціною.
2. закупівлею та постачанням  засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції, вищої якості за меншою ціною, так як кооператив закуповує їх безпосередньо від виробників за оптовою ціною та надає їх своїм членам за собівартістю.
3. здійсненням технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних робіт, ветеринарного обслуговування тварин і племінною роботою, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають с.г. товаровиробникам побутові, науково-консультаційні послуги, послуги з ведення бухгалтерського обліку, аудиту.
4. переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів).
5. поєднують кілька видів діяльності: надають своїм членам широкий спектр послуг з постачання, збуту, спільного використанню техніки, переробки продукції, різних видів сервісу.
75 Питання 13.: Багатофункціональні кооперативи – це такі, що займаються :
1. вигідною реалізацією виробленої членами продукції, за рахунок того, що кооператив має змогу сформувати велику партію товару і без послуг посередників продати за вигіднішою ціною.
2. закупівлею та постачанням  засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції, вищої якості за меншою ціною, так як кооператив закуповує їх безпосередньо від виробників за оптовою ціною та надає їх своїм членам за собівартістю.
3. здійсненням технологічних, транспортних, меліоративних, ремонтних, будівельних робіт, ветеринарного обслуговування тварин і племінною роботою, займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в сільській місцевості, надають с.г. товаровиробникам побутові, науково-консультаційні послуги, послуги з ведення бухгалтерського обліку, аудиту.
4. переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів).
5. поєднують кілька видів діяльності: надають своїм членам широкий спектр послуг з постачання, збуту, спільного використанню техніки, переробки продукції, різних видів сервісу.
100 Питання 14.: Ціна продукції товаровиробників або сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу  встановлюється в таким чином :
1. до початку сезону за прогнозованою собівартістю, вартістю (тобто перед початком виробництва членами своєї продукції або перед закупівлею їм засобів виробництва чи послуг) кооператив встановлює прогнозні ціни;
2. на початку сезону (тобто перед доставкою членами своєї продукції або перед наданням їм засобів виробництва чи послуг) кооператив встановлює попередні ціни;
3. на кінець фінансового року фінансовий результат діяльності кооперативу (в більшій частині) розподіляється серед членів у вигляді кооперативних виплат, які додаються до попередніх цін, що були виплачені їм за продукцію (надбавки), або віднімаються від попередніх цін за послуги та засоби виробництва (знижки),що становить кінцеву ціну.
4. вірні відповіді 1,2.
5. вірні відповіді 2,3.
100 Питання 15.:  Процес розрахунку кінцевої ціни сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом  можна відобразити так:
1. Виробник одержує за свою продукцію: остаточна ціна = попередня ціна + кооперативні виплати (надбавка до ціни).
2. Виробник платить за постачання товарів і послуг: остаточна ціна = попередня ціна + кооперативні виплати (знижка).
3. Виробник платить за постачання товарів і послуг: остаточна ціна = попередня ціна – кооперативні виплати (знижка)
4. вірні відповіді 1,2.
5. вірні відповіді 1,3.

Тема 4. Засоби виробництва, планування та організація їх використання

50 Питання 1.: Засоби і предмети праці розрізняють за роллю їх у процесі виробництва, строком використання та вартістю, ці відмінності – основа для поділу їх на:
1. головні й другорядні, виробничі та невиробничі.
2. основні й оборотні, індустріальні та постіндустріальні.
3. технологічні й примітивні, виробничі та невиробничі.
4. основні й оборотні, виробничі та невиробничі.
5. такого поділу не існує і існувати не може, бо всі засоби і предмети праці однаково важливі в процесі виробництва.
50 Питання 2.: Ті речові елементи, що беруть безпосередню участь у виробництві продукції рослинництва і тваринництва або допоміжних галузей, називають:
1. технологічними засобами.
2. виробничими засобами.
3. оборотними засобами.
4. другорядними засобами.
50 Питання 3.: Залежно від галузі сільського господарства, в якій вони функціонують, розрізняють виробничі засоби:
1. індустріального призначення та постіндустріального призначення.
2. технологічні й примітивні.
3. сільськогосподарського призначення,  несільськогосподарського призначення.
4. головні й другорядні.
5. такого поділу не існує і існувати не може, бо всі галузі тісно взаємопов’язані між собою і об’єднують один виробничий процес.
50 Питання 4.: До основних засобів належать ті, що:
1. служать кілька років, зберігаючи початкову фізичну форму, спрацювання їх відбувається поступово, у міру використання, тому вартість цих засобів переносять на вироблений продукт протягом усього строку існування частинами пропорційно до їхньої участі в процесі виробництва.
2. беруть участь у виробництві або в невиробничій сфері протягом одного року або навіть одного виробничого циклу, після чого припиняють своє існування. їхня вартість повністю переноситься на створений продукт, виконану роботу або надану послугу.
3. їх перелік, значення і роль у процесі виробництва визначають в залежності від конкретних умов господарювання, їх складу і форми підприємництва.
50 Питання 5.: Оборотні засоби :
1. служать кілька років, зберігаючи початкову фізичну форму, спрацювання їх відбувається поступово, у міру використання, тому вартість цих засобів переносять на вироблений продукт протягом усього строку існування частинами пропорційно до їхньої участі в процесі виробництва.
2. беруть участь у виробництві або в невиробничій сфері протягом одного року або навіть одного виробничого циклу, після чого припиняють своє існування. їхня вартість повністю переноситься на створений продукт, виконану роботу або надану послугу.
3. їх перелік, значення і роль у процесі виробництва визначають в залежності від конкретних умов господарювання, їх складу і форми підприємництва.
50 Питання 6.: Амортизація основних засобів – це процес:
1. переходу основних засобів з державної форми власності у приватну.
2. технічний процес, що пов’язаний з принципом роботи деяких основних засобів.
3. втрати ними своєї вартості й поступового перенесення її на вартість виробленої продукції з наступним нагромадженням грошових коштів для відтворення основних засобів.
100 Питання 7.: Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” не підлягають амортизації та повністю належать до складу витрат звітного чи планового періоду витрати на:
1. придбання основних засобів та нематеріальних активів для власного виробничого використання.
2. вирощування багаторічних плодоносних насаджень.
3. самостійне виготовлення основних засобів для власних виробничих потреб з урахуванням витрат на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів.
4. проведення реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів.
5. поліпшення якості землі, не пов’язане з будівництвом.
100 Питання 8.: Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” амортизації підлягає вартість основних засобів, яка включає витрати на:
1. придбання та відгодівлю продуктивної худоби.
2. придбання основних засобів та нематеріальних активів для власного виробничого використання.
3. вирощування багаторічних плодоносних насаджень.
4. придбання основних фондів або нематеріальних активів з метою їх подальшої реалізації іншим платникам податку .
5. утримання основних засобів, що перебувають на консервації.
75 Питання 9.: Розміри тваринницьких виробничих приміщень визначаються їхньою місткістю:
1. у головомісцях;
2. у тоннах або кубічних метрах;
3. в умовних машино-місцях (одне машино-місце становить 8 кв.м);
4. у квадратних метрах;
75 Питання 10.: Розміри складських виробничих приміщень визначаються їхньою місткістю:
1. у головомісцях;
2. у тоннах або кубічних метрах;
3. в умовних машино-місцях (одне машино-місце становить 8 кв.м);
4. у квадратних метрах;
75 Питання 11.: Розміри  гаражів і навісів для зберігання техніки визначаються їхньою місткістю:
1. у головомісцях;
2. у тоннах або кубічних метрах;
3. в умовних машино-місцях (одне машино-місце становить 8 кв.м);
4. у квадратних метрах;
75 Питання 12.: Розміри майданчиків для зберігання техніки визначаються їхньою місткістю:
1. у головомісцях;
2. у тоннах або кубічних метрах;
3. в умовних машино-місцях (одне машино-місце становить 8 кв.м);
4. у квадратних метрах;
50 Питання 13.: Машинно-тракторний парк-це:
1. сукупність тракторів, комбайнів, інших сільськогосподарських машин і знарядь, що повністю втратили свою придатність до роботи і не можуть бути використані для механізації технологічних процесів.
2. сукупність тракторів, комбайнів, інших сільськогосподарських машин і знарядь, що використовуються для механізації технологічних процесів та надання послуг, яких потребує господарство в цілому і його окремі підрозділи.
3. сукупність сучасних тракторів, комбайнів, інших сільськогосподарських машин і знарядь, що представлені на ринку України.
75 Питання 14.: Щоб перевести фізичні гектари в еталонні необхідно:
1. перемножити кількість виконаних нормо-змін тракторами конкретної марки на змінну норму виробітку в еталонних гектарах.
2. обсяг виконаних робіт поділити на норму виробітку трактора певної марки.
3. знайти суму добутків виробітку тракторів різних марок на їх кількість.
75 Питання 15.: Кількість нормо-змін визначається :
1. множенням кількості виконаних нормо-змін тракторами конкретної марки на змінну норму виробітку в еталонних гектарах.
2. діленням обсягу виконаних робіт на норму виробітку трактора певної марки.
3. як сума добутків виробітку тракторів різних марок на їх кількість
75 Питання 15.: Обсяг робіт, який може виконати тракторний парк становить:
1. добуток кількості виконаних нормо-змін тракторами конкретної марки на змінну норму виробітку в еталонних гектарах.
2. обсяг виконаних робіт ділений на норму виробітку трактора певної марки.
3. суму добутків виробітку тракторів різних марок на їх кількість
75 Питання 15.: Собівартість механізованих робіт складається з витрат:
1. прямих – оплата праці механізаторів, вартість палива і мастильних матеріалів, амортизаційні відрахування по силових і робочих машинах, витрати на їх поточний ремонт і техогляди.
2. накладних – оплата праці управлінсько-обслуговуючого персоналу, амортизаційні відрахування на обладнання і приміщення, витрати на їх поточний ремонт, на заходи техніки безпеки, спецодяг, страхові платежі.
3. адміністративних –   витрати на утримання апарату управління підприємством; загально корпоративні витрати; оплату аудиторських, юридичних та інших послуг; витрати на зв’язок, на відрядження апарату управління підприємством.
4. вірні відповіді 1,2.
5. вірні відповіді 1,2,3.
50 Питання 15.: Собівартість механізованих робіт обчислюють діленням :
1. суми витрат на обсяг робіт (умовний еталонний гектар).
2. обсягу робіт (умовний еталонний гектар) на суму витрат.
3. множенням кількості виконаних нормо-змін тракторами конкретної марки на змінну норму виробітку в еталонних гектарах.
50 Питання 15.: Основні види транспортних засобів у сільському господарстві:
1. літаки, трактори та робоча худоба.
2. автомобілі, трактори та робоча худоба.
3. автомобілі, комбайни та робоча худоба.
50 Питання 15.: Види вантажоперевезень у сільському господарстві поділяють на:
1. заплановані , незаплановані, спеціальні .
2. зовнішні , внутрішньогосподарські, внутрішньосадибні .
3. щоденні, щоквартальні, сезонні.
50 Питання 15.: Зовнішні перевезення – це:
1. найбільш віддалені перевезення.
2. обслуго­вування виробничих і господарських підрозділів.
3. транспортування кормів із сховища на ферму чи гною з ферми у гноєсховище.
50 Питання 15.: Внутрішньогосподарські перевезення практикують при :
1. перевезенні великих партій вантажів на велику відстань.
2. обслуго­вуванні виробничих і господарських підрозділів.
3. транспортуванні кормів із сховища на ферму чи гною з ферми у гноєсховище.
50 Питання 15.: Внутрішньосадибні перевезення – це :
1. найбільш віддалені перевезення.
2. обслуго­вування виробничих і господарських підрозділів.
3. транспортування кормів із сховища на ферму чи гною з ферми у гноєсховище.
50 Питання 15.: До ремонтної бази сільського господарства не входять :
1. власні ремонтні майстерні підприємства.
2. спеціалізовані та майстерні загального призначення.
3. дилерські мережі постачальників основних засобів.
4. районні і обласні ремонтні заводи.
100 Питання 15.: Виробничу потужність майстерні, що ремонтує машини й агрегати різних типів та марок і виконує інші ремонтні роботи, визначають в умовних ремонтах, за умовний ремонт беруть обсяг ремонтних робіт трудомісткістю:
1. 100 люд.-год.
2. 200 люд.-год.
3. 300 люд.-год.
4. 400 люд.-год.
5. 500 люд.-год.
75 Питання 15.: Загальну трудомісткість програми ремонтній майстерні підприємства встановлюють:
1. множенням кількості виконаних нормо-змін на змінну норму виробітку працівників майстерні в умовних ремонтах .
2. діленням обсягу виконаних робіт  на норму виробітку трактора певної марки.
3. множенням кількості робіт кожного виду на нормативну трудомісткість цієї роботи.
75 Питання 15.: До статей витрат собівартості ремонту не входить :
1. оплата праці ремонтних працівників, інженерно-технічного персоналу, службовців і  робітників з нарахуваннями;
2. вартість запасних частин та ремонтних матеріалів;
3. витрати на утримання апарату управління підприємством; загально корпоративні витрати; оплату аудиторських, юридичних та інших послуг; витрати на зв’язок, на відрядження апарату управління підприємством.
4. відрахування на амортизацію будівель і обладнання майстерні та на їхній поточний ремонт;
5. прямі витрати, пов’язані із придбанням інструментів, предметів протипожежної охорони, техніки безпеки і охорони праці.
75 Питання 15.: Собівартість ремонту в ремонтній майстерні підприємства визначають :
1. множенням кількості виконаних нормо-змін тракторами конкретної марки на змінну норму виробітку в ет.га.
2. діленням всіх витрат на кількість умовних ремонтів у програмі майстерні.
3. суми витрат на обсяг робіт (в умовних ремонтах).
4. обсягу робіт (в умовних ремонтах) на суму витрат.
50 Питання 15.: Усі нафтопродукти у сільськогосподарському підприємстві поділяють на:
1. основне паливо (дизельне, бензин, керосин); мастильні матеріали (моторне й трансмісійне масло, консистентні, індустріальні та інші мастила).
2. основне паливо (дизельне, бензин, керосин),  додаткове паливо (зріджений газ: метан, бутан, пропан).
3. такого поділу не існує.
100 Питання 15.: Потребу в основному паливі для тракторів і самохідних комбайнів обчислюють:
1. добуток сумарної відстані переїздів і норми витрати палива на 1 км.
2. за діючими на підприємстві нормами в кілограмах на одиницю роботи, для цього обсяг певного виду роботи, зазначений у технологічній карті, множать на норму витрати на одиницю для окремої марки трактора чи комбайна.
3. витрату палива  планують у літрах на 100 км пробігу, додатково – на 100 т/км вантажообороту, одержані планові дані в літрах перераховують у кілограми за коефіцієнтами питомої маси (для бензину -0,76, а для дизельного палива – 0,90).
50 Питання 15.: Потребу в кормах визначають:
1. за плановими даними виробництва окремих видів тваринницької продукції, нормами витрат кормових одиниць на виробництво одиниці продукції і раціональної для умов конкретного господарства структури кормів. За вмістом кормових одиниць в 1 ц фізичних кормів обчислюють потребу в них у натуральному виразі.
2. за плановими даними виробництва окремих видів кормів конкретним господарством. На основі цих даних планують виробництво окремих видів тваринницької продукції.
3. на основі реальних потреб, що виникають в процесі виробництва окремих видів тваринницької продукції.
50 Питання 15.: Потребу в насінні планують виходячи з :
1. відсотку від урожаю попереднього року.
2. посівних площ і вагових норм його висіву.
3. середньої запланованої урожайності по окремим групам сільськогосподарських культур.
50 Питання 15.: У процесі планування потреби в добривах сільськогосподарські підприємства застосовують :
1. традиційні для даного господарства норми внесення добрив.
2. аналіз наявної кількості добрив у діючій речовині, їх ціни на ринку та фінансовими можливостями господарства.
3. розроблені науково-дослідними установами зональні, диференційовані за типами ґрунтів нормативи.
загрузка...