Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація зберігання продукції. Тести

Тема 14.  Організація і планування зберігання та переробки продукції рослинництва.

50 Питання 1.: Партії зерна розміщують для зберігання та подальшої переробки з урахуванням їх :
1. цільового призначення (продовольче, фуражне, посівний матеріал), вологості, наявності домішок, ознак зараженості шкідниками і хворобами.
2. собівартості, ціни реалізації, каналів реалізації.
3. маси та об’єму, наявності відповідних приміщень для зберігання.
50 Питання 2.: Насіння  зберігають не тільки за сортами, а й за :
1. групами, в залежності від питомої ваги наявного перетравного протеїну.
2. його вартістю та каналів постачання.
3. репродукціями та класами.
50 Питання 3.: В переробці зерна на борошно практикують  кілька видів помелу й одержують різні виходи і сорти борошна, виходом називають кількість :
1. побічної продукції в результаті помелу зерна.
2. трудоднів які відпрацювали обслуговуючі працівники за місяць.
3. борошна, виробленого із зерна в результаті його помелу (виражається у відсотках).
75 Питання 4.: У вітчизняній практиці прийняті такі виходи пшеничного борошна із зерна в результаті його помелу, що мають  свої сортові назви:
1. вихід 50 % – оббивне (односортне); вихід 65 %  – II сорт (односортне); вихід 90 % – двосортне, трисортне.
2. вихід 96 % – оббивне (односортне); вихід 85 %  – II сорт (односортне); вихід 78 % – двосортне, трисортне.
3. вихід 10 % – оббивне (односортне); вихід 45 %  – II сорт (односортне); вихід 34 % – двосортне, трисортне.
50 Питання 5.: Усі помели зерна на борошно поділяють на :
1. великі і дрібні.
2. разові й повторні.
3. суцільні і вибіркові.
4. прості і комбіновані.
5. товарні і нетоварні.
50 Питання 6.: Разові помели називають так тому, що перетворення зерна на борошно відбувається після :
1. багаторазового його пропускання через подрібнювальний механізм чи машину.
2. його пропускання через разовий механізм(подрібнення відбувається за допомогою кам’яного кругу виготовленого зі стійкого матеріалу – Разу ).
3. одноразового його пропускання через подрібнювальний механізм чи машину.
50 Питання 7.: Повторні помели  зерна на борошно  полягають у тому, що :
1. всю масу борошна кілька разів пропускають через подрібнювальну машину, послідовно механічно впливаючи на зерно досягають поступового подрібнення його, при якому крихкіший порівняно з оболонками ендосперм швидше перетворюється на борошно.
2. відбувається його пропускання через разовий механізм(подрібнення відбувається за допомогою кам’яного кругу виготовленого зі стійкого матеріалу – Разу ) з наступним або повторним  вимивання решток каменю.
3. одноразово його пропускають через подрібнювальний механізм чи машину.
50 Питання 8.: Щоб виробити високоякісне борошно, необхідно старанно очищати зерно від домішок і забруднення. Цього досягають :
1. хімічним та електромагнітним очищенням, пропускаючи зерно через сепаратори, трієри, оббивні й щиткові машини.
2. сухим та мокрим очищенням, пропускаючи зерно через сепаратори, трієри, оббивні й щиткові машини.
3. видаляючи домішки вручну та очищаючи його від забруднення за допомогою найпростіших знарядь праці (ножів, лопат тощо) .
100 Питання 9.: Витрати на виробництво комбікормів включають :
1. вартість основної та допоміжної сировини, яку використовують для виготовлення комбікормів (вартість зерна + добавки) і витрати, що пов’язані з переробкою сировини й управлінням підприємством.
2. оплату праці конюхів, вартість кормів та підстилки, амортизаційні відрахування, витрати на поточний ремонт стаєнь, транспортних засобів та збруї, медикаменти, кування коней, електроенергію.
3. оплата праці механізаторів, вартість палива і мастильних матеріалів, амортизаційні відрахування по силових і робочих машинах, витрати на їх поточний ремонт і техогляди.
4. оплата праці управлінсько-обслуговуючого персоналу, амортизаційні відрахування на обладнання і приміщення, витрати на їх поточний ремонт, на заходи техніки безпеки, спецодяг, страхові платежі.
5. витрати на утримання апарату управління підприємством; загально корпоративні витрати; оплату аудиторських, юридичних та інших послуг; витрати на зв’язок, на відрядження апарату управління підприємством.
50 Питання 10.: Цукрові буряки, що надходять на цукрозавод, мають відповідати вимогам: 
1. цукрового заводу.
2. ДСТУ.
3. роздрібного споживача цукру.
4. товарної біржі.
5. транспортних організацій.
75 Питання 11.: Цукрові буряки, що надходять на цукрозавод, мають відповідати вимогам:
1. за фізичним станом корені повинні мати червоний тургор, дефектних коренів бути не більше 60 відсотків їхньої маси, цвітушних – 15, механічно пошкоджених – 12, підв’ялених -53 відсотків. Вміст зеленої маси не повинен бути меншим 30 відсотків.
2. за фізичним станом корені повинні мати нормальний тургор, дефектних коренів бути не більше 6 відсотків їхньої маси, цвітушних – 1, механічно пошкоджених – 12, підв’ялених -5 відсотків. Вміст зеленої маси не повинен перевищувати 3 відсотки.
3. корені повинні мати целюлозну оболонку , дефектних коренів бути більше 6 відсотків їхньої маси, цвітушних – 1, механічно пошкоджених – 12, підв’ялених -5 відсотків. Вміст зеленої маси не повинен бути менше 0,5  відсотку.
50 Питання 12.: Базисну цукристість цукрових буряків встановлює: 
1. товарна біржа, на підставі попиту і пропозиції на різні види цукру.
2. транспортні організації, на підставі середніх витрат на доставку.
3. Міністерство АПК України, як середню за п’ять років.
4. роздрібний споживач цукру, за смаковими якостями.
5. цукровий завод, з урахуванням інтересів їх виробника і рентабельності культури.
50 Питання 13.: Цукрові буряки приймають на цукровий завод :
1. партіями.
2. блоками
3. рухами
4. течіями
5. ніяк не приймають.
50 Питання 14.: Партією цукрових буряків вважають:
1. суспільно-політичну організацію, що об’єднує громадян і пройшла державну реєстрацію в установленому законом порядку.
2. будь-яку кількість коренів, яка знаходиться в одній транспортній одиниці й оформляється одним документом. Автопоїзд, що складається з кількох партій, можна оформляти одним транспортним документом.
3. кількість коренеплодів – 10000 штук, вагою 0,5 кг. кожний( +/- 1%).
50 Питання 15.: Основними виробничими процесами при переробці овочів і картоплі є їх :
1. оранка, культивація, садіння, догляд за посівами, збирання врожаю.
2. технічне обслуговування і ремонт технічних засобів, купівля і спорудження  інших основних засобів.
3. калібрування та сортування, миття, чищення, нарізання й подрібнення, фасування і наповнення банок, їх закупорювання, стерилізація та пастеризація, зберігання.

Тема 15. Організація і планування зберігання та переробки продукції тваринництва

50 Питання 2.: На підприємства м’ясної промисловості худобу доставляють таким основним видом транспорту:
1. автомобільним і залізничним.
2. тракторно-транспортними агрегатами.
3. повітряним транспортом.
4. водним транспортом.
5. жива тяглова сила.
50 Питання 3.: Основним фактором, що впливає на втрату живої маси худоби є тривалість перевезення. Найбільше тварини втрачають масу:
1. в перші 12-24 год. транспортування.
2. в перші 24-36 год. транспортування.
3. в перші 36-72 год. транспортування.
50 Питання 4.: Для приймання партії тварин за живою масою їх:
1. сортують за віковими групами і категоріями вгодованості відповідно до стандарту на живу худобу.
2. миють, дезинфікують, провадять дератизацію транспортних засобів і приміщень.
3. щеплюють, лікують та годують.
50 Питання 5.: Для утримання і підготовки тварин до забою створюють:
1. кормоцехи.
2. цехи перед забійного утримання.
3. товарний цех по виробництву молока.
50 Питання 6.: Поверхня батонів ковбасних виробів повинна бути:
1. чистою, сухою, без пошкоджень, плям, напливів, жиру, плісняви і слизу, оболонка має щільно прилягати до фаршу, за винятком целофану.
2. мокрою, з незначним розтріскуванням, плямами та слизом, оболонка має не щільно прилягати до фаршу, за винятком целофану.
3. державним стандартом не передбачені чіткі органо-ліптичні  вимоги, кожен виробник встановлює їх самостійно.
50 Питання 7.: Варені й напівкопчені ковбаси повинні бути:
1. з нещільною консистенцією, на розрізі продукту – фарш монолітний, частинки шпику – нерівномірно розподілені, невизначеної форми і розмірів,  ковбасні вироби мають бути  з присмаком сировини,  кислуваті, солонуваті, з гострим смаком.
2. з щільною консистенцією, на розрізі продукту – фарш монолітний, частинки шпику – рівномірно розподілені, визначеної форми і розмірів,  ковбасні вироби мають бути ароматними, з присмаком прянощів, без ознак затхлості й кислуватості, з солонуватим, гострим смаком та з вираженим ароматом копчення.
3. державним стандартом не передбачені чіткі органо-ліптичні  вимоги, кожен виробник встановлює їх самостійно.
75 Питання 8.: При виготовленні ковбасних виробів півтуші розбирають, обвалюють і жилують. Мета розбирання:
1. розчленувати півтуші на окремі частини.
2. відокремлення сполучної тканини, кровоносних судин, хрящів, дрібних кісток, видалення бруду.
3. додати сіль, спеції та інші допоміжні речовини(азотовмісні, консерванти, стабілізатори, емульгатори тощо).
75 Питання 8.: При виготовленні ковбасних виробів півтуші розбирають, обвалюють і жилують. Мета жилування:
1. розчленувати півтуші на окремі частини.
2. відокремлення сполучної тканини, кровоносних судин, хрящів, дрібних кісток, видалення бруду.
3. додати сіль, спеції та інші допоміжні речовини(азотовмісні, консерванти, стабілізатори, емульгатори тощо).
50 Питання 9.: Заморожування супроводжується зниженням концентрації та актив­ності мікроорганізмів:
1. без їх повного знищення.
2. з  повним їх знищенням.
3. з підвищенням їх термостійкості.
100 Питання 10.: Залежно від стану м’яса, яке надходить на заморожування, розрізняють одноразовий і дворазовий його способи:
1. у першому випадку на заморожування надходить м’ясо після охолодження., в другому – парне м’ясо заморожують безпосередньо після переробки.
2. у першому випадку на заморожування надходить парне м’ясо безпосередньо після переробки, в другому – м’ясо заморожують після охолодження.
3. такого поділу не існує, так як технологічно процес охолодження і заморожування нероздільний і продовжують один одного.
50 Питання 11.: Якість молочних продуктів великою мірою залежить від якості сировини, з якої їх виготовляють, тому на підприємства молочної промисловості повинне надходити тільки:
1. сухе незбиране молоко.
2. доброякісне молоко.
3. імпортоване молоко.
75 Питання 12.: Вимоги до складу органолептичних, фізико-хімічних властивостей і мікробіологічних показників сировини визначені в діючому стандарті, згідно з яким молоко повинне бути одержане від здорових корів. За зовнішнім виглядом доброякісне молоко являє собою:
1. неоднорідну рідину від білого до злегка бурого кольору, з осадом, з щільністю не нижче 2027 кг/м3.
2. однорідну рідину від білого до  злегка жовтого кольору, без осаду, з щільністю не нижче 1027 кг/м3.
3. однорідну рідину від жовтого до злегка жовтого кольору, без осаду, з щільністю не нижче 270 кг/м3.
50 Питання 13.: Основними виробничими процесами при переробці молока є його:
1. забій, сепарування, пастеризація, стерилізація, фасування і пакування.
2. гомогенізація, сепарування, пастеризація, стерилізація, фасування і пакування.
3. розбирання, обвалювання, жилування, стерилізація, фасування і пакування.
75 Питання 13.: Основним виробничим процесом при переробці молока є його гомогенізація :
1. процес зменшення розміру жирової кульки.
2. поділ молока на фракції з різною щільністю.
3. проводять із метою знищення хвороботворних мікроорганізмів.
4. проводять із метою знищення всіх мікроорганізмів та їхніх спор.
75 Питання 13.: Основним виробничим процесом при переробці молока є його сепарування:.
1. процес зменшення розміру жирової кульки.
2. поділ молока на фракції з різною щільністю.
3. проводять із метою знищення хвороботворних мікроорганізмів.
4. проводять із метою знищення всіх мікроорганізмів та їхніх спор.
75 Питання 13.: Основним виробничим процесом при переробці молока є його пастеризація:
1. процес зменшення розміру жирової кульки.
2. поділ молока на фракції з різною щільністю.
3. проводять із метою знищення хвороботворних мікроорганізмів.
4. проводять із метою знищення всіх мікроорганізмів та їхніх спор.
75 Питання 13.: Основним виробничим процесом при переробці молока є його стерилізація :.
1. процес зменшення розміру жирової кульки.
2. поділ молока на фракції з різною щільністю.
3. проводять із метою знищення хвороботворних мікроорганізмів.
4. проводять із метою знищення всіх мікроорганізмів та їхніх спор.
100 Питання 15.: Собівартість окремих видів продукції переробки молока (вершки, сметана, масло, сир тощо) визначається діленням витрат на виробництво конкретного виду продукції на її масу, при цьому:
1. з загальної суми витрат виключається вартість використаних відвійок та іншої побічної продукції за цінами реалізації, непрямі витрати розподіляються між окремими видами продукції пропорційно виручці від реалізації.
2. до вартості тварин додаються витрати на забій і виключається вартість побічної продукції (шкур, субпродуктів першої та другої категорії тощо) за встановленими цінами чи цінами можливої реалізації. Результат ділиться на кількість одержаного м’яса.
3. вартість основної та допоміжної сировини, яку використовують для виготовлення комбікормів (вартість зерна + добавки) сумують з витратами пов’язаними з переробкою сировини й управлінням підприємством.

100 Питання 15.: Для обчислення собівартості продукцію забою тварин і птиці їх оцінюють за фактичною собівартістю. Розраховується фактична собівартість м’яса окремих видів тварин, для цього:
1. з загальної суми витрат виключається вартість використаних відвійок та іншої побічної продукції за цінами реалізації, непрямі витрати розподіляються між окремими видами продукції пропорційно виручці від реалізації.
2. до вартості тварин додаються витрати на забій і виключається вартість побічної продукції (шкур, субпродуктів першої та другої категорії тощо) за встановленими цінами чи цінами можливої реалізації. Результат ділиться на кількість одержаного м’яса.
3. вартість основної та допоміжної сировини, яку використовують для виготовлення комбікормів (вартість зерна + добавки) сумують з витратами пов’язаними з переробкою сировини й управлінням підприємством.

загрузка...