Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Тема 4.1. Поняття цивільного права. Сімейне право. ( 2 год.)

Поняття і джерела цивільного права.

Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

Суб’єкти цивільного права. Поняття, ознаки юридичних осіб, їх правоздатність. Органи юридичних осіб. Створення, реорганізації і ліквідація юридичної особи. Види юридичних осіб.

Загальні положення про право власності та його зміст, шляхи виникнення. Суб’єкт права власності. Право виключної власності народу. Право приватної власності. Право колективної власності. Право державної власності та її види.

Право інтелектуальної власності. Авторське право.

Порядок та умови укладання шлюбу. Опіка і піклування. Усиновлення. Права та обов’язки батьків і дітей. Види житлового фонду. Спадкування.

Самостійна робота по темі 4.1. Поняття цивільного права. Сімейне право.

(4 год.):

1. Поняття, ознаки, види юридичних осіб.

2. Створення, реорганізація і ліквідація юридичної особи.

3. Види житлового фонду. Порядок надання житла.

Тема 4.2. Загальні положення про зобов’язання, правочини та договори. ( 2 год.)

Поняття і зміст цивільно-правових зобов’язань. Поняття та види правочинів. Договір, його значення, зміст і види. Порядок укладання і припинення договорів. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язань.

Самостійна робота по темі 4.2. Загальні поняття про зобов’язання, правочини та договори. ( 2 год. ):

1.Забезпечення  та виконання зобов’язань.

2. Поняття та строки позовної давності.

3. Усиновлення.

Практична робота №2 „Цивільне законодавство, що регулює зобов’язання та договори” ( 2 год.)


загрузка...