Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Походження держави і права. Основні ознаки визначення держави. Держава – ядро політичної системи суспільства. Історичні типи держави. Форми держави: монархії і республіки. Види монархій і республік. Форми державного устрою. Форми політичного режиму. Основні функції держави Система державних органів. Історія винищення І становлення державності в Україні. Етапи виникнення Української держави.

Поняття правової держави і її основні ознаки. Конституційні основи формування правової держави в Україні. Поняття громадянського суспільства і його співвідношення з правовою державою.

Поняття і основні ознаки права. Соціальна цінність і роль права в суспільстві. Джерела права. Закони і підзаконні акти.

Галузі права. Система галузей законодавства.

Форми реалізації права: виконання, дотримання, використання і застосування.

Поняття законності і її основні вимоги. Законність і демократія. Законність і правопорядок. Гарантії законності та правопорядку.

Правопорушення, їх види. Юридична відповідальність. Підстави юридичної відповідальності. Завдання і цілі юридичної відповідальності. Роль держави і громадськості в запобіганні правопорушень.

Семінарське заняття №1 „ Основи теорії держави і права”(2 год.)

Питання семінарського заняття:

1. Передумови виникнення держави і права.

2. Теорії виникнення держави.

3.Поняття держави, її ознаки, функції, історичні типи.

4. Право – особливий вид соціальних норм.

5. Поняття, ознаки, функції права.

6. Джерела та система права.

7. Систематизація законодавства.

8. Поняття і види юридичної відповідальності.

Самостійна робота по темі 1 . „Основи теорії держави і права”

(4 год. ):

  1. Громадянське суспільство і правова держава.
  2. Поняття законності.
  3. Система галузей законодавства і права.

4.  Написати творчу роботу „ Роль права у формуванні правосвідомості та правової культури у майбутніх спеціалістів”.

загрузка...