Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА.

Тема 5.1. Поняття трудового права. Трудові права громадян.

(2 год.)

Поняття і джерела трудового права.

Колективний договір (угода). Сторони і зміст колективного договору (угоди) і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору (угоди).

Працевлаштування громадян.  Особливості працевлаштування деяких категорій громадян (молодих жінок, інвалідів, молодих спеціалістів).

Трудовий договір. Сторони і зміст трудового договору. Контракт, як різновидність трудового договору. Загальний порядок укладання трудового договору. Форми і строки трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу.

Припинення трудового договору з ініціативи робітника. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Самостійна робота по темі 5.1. „Поняття трудового права. Трудові права громадян” ( 2 год. ):

Опрацювати тему за допомогою КЗпП, звернути увагу на питання:

  1. Оплата праці.
  2. Тарифні сітки, ставки.
  3. Мінімальна заробітна плата.
  4. Строки виплати заробітної плати.

Тема 5.2. Робочий час та час відпочинку. (2 год)

Поняття робочого часу. Види робочого часу. Поняття та види часу відпочинку. Види відпусток. Пільги для осіб, що поєднують роботу з навчанням.

Самостійна робота по темі 5. 2. „Робочий час, час відпочинку” ( 2 год. ):

1.Поняття додаткової відпустки.

2. Відпустка без збереження заробітної плати.

3. Підприємницька діяльність.

4. Діяльність малих і спільних підприємств.

Тема 5. 3. Трудові спори. Право соціального захисту. (2 год.)

Заробітна плата. Гарантії компенсації. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців. Охорона праці.

Трудові спори. Строки і порядок розгляду трудових спорів. Органи по розгляду трудових спорів. Виконання рішень по трудових спорах. Колективні трудові спори і порядок їх розгляду.

Підприємницька діяльність.

Діяльність малих та спільних підприємств.

Джерела права соціального забезпечення. Види державних пенсій. Грошова допомога – форма соціального забезпечення. Види грошових допомог. Соціально-побутове обслуговування.

Самостійна робота по темі 5. 3.”Трудові спори. Право соціального захисту” ( 2 год. ):

1. Відповідальність за порушення правил охорони праці.

2. Нормування праці.

3. Гарантії та компенсації.

Практична робота №3 „ Трудове законодавство” (2 год.)

загрузка...