Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Особливості обліку грошових коштів в іноземній валюті

Одним з принципів бухгалтерського обліку є принцип єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці (гривнах та копійках).

Тому, грошові кошти в іноземній валюті і операції з ними слід обліковувати у гривнях та копійках, шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом НБУ на відповідну дату.

Але, для контролю за реальним рухом грошових коштів та за розрахунками в іноземній валюті грошові кошти та розрахунки в іноземній валюті повинні відображатись і в іноземній валюті. Тому, на підприємствах ведуть або 2

61

комплекти облікових реєстрів (в гривнах та інвалюті), або записують суми операцій в одному реєстрі у вигляді дробу (в чисельнику іноземна валюта, а в знаменнику її еквівалент в гривнах).

Перерахунок коштів та операцій в іноземній валюті здійснюється на різні дати:

–         на дату складання балансу підприємства;

–         на дату здійснення розрахунків;

–         на дату надходження матеріальних цінностей від іноземних постачальників;

–         на дату видачі іноземної валюти підзвітній особі;

–         на дату звітування підзвітної особи про витрачені суми

–    тощо.

Оскільки валютний курс НБУ може змінюватись, то при перерахунку однакової кількості одиниць інвалюти на різні дати може виникати курсова різниця (різниця між оцінками однакової кількості одиниць інвалюти при різних валютних курсах).

Курсові різниці можуть бути позитивними чи негативними. Позитивні різниці списуються на доходи підприємства (в К-т 714 «Дохід від операційної курсової різниці» або 744»Дохід від не операційної курсової різниці»), а негативні – на витрати ( в Д-т 945 «Втрати від операційної курсової різниці» або 974 «Втрати від  не операційних курсових різниць».

При відображенні в обліку грошових коштів та розрахунків в іноземній валюті до відповідних рахунків синтетичного обліку відкриваються субрахунки. Наприклад до рахунку 31 «Рахунки в банках» відкривається субрахунок 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті».

загрузка...