Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Особливості побудови плану рахунків обліку в комерційних банках

Для відображення змін кожного елемента фінансової звітності потрібен систематизований покажчик – План рахунків. Новий План рахунків введено в банках України з 01 січня 1998 року, що передбачено реформою бухгалтерського обліку і звітності в банках.

Національним банком України розроблено окремо Плани рахунків бухгалтерського обліку для комерційних банків та установ І1БУ відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та стандартів. Структура Плану рахунків сформована з урахуванням типової структури фінансових звітів за МСБО № ЗО і вимог Міжнародного валютного фонду.

Отже, План рахунків фінансових банківських установ – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що призначений для реєстрації господарських операцій. План рахунків надає можливість здійснювати детальний і повний облік усіх банківських операцій, а також своєчасно надавати детальну, достовірну і змістовну інформацію керівництву банку, наявним чи потенційним акціонерам і діловим партнерам, Національному банку України, податковим та статистичним органам, іншим користувачам.

План рахунків можна поділити на три логічні частини -балансову, частину доходів та витрат і позабалансову (схема 2).

Балансова частина містить перші п’ять класів Плану рахунків. На підставі цих класів будується балансовий звіт банку. Частина доходів та витрат об’єднує класи доходів та витрат. На їх підставі складається звіт про прибутки та збитки банку.

Позабалансова частина включає клас позабалансових рахунків. У цьому класі ведеться облік умовних вимог та зобов’язань банку, облік цінностей, документів та приватизаційних паперів.

Рахунки всіх трьох частин призначені для ведення фінансового обліку. Восьмий клас призначений для ведення управлінського обліку. Система рахунків управлінського обліку формується банком самостійно, використовується для визначення собівартості банківських продуктів, також ефективності праці окремих підрозділів, центрів відповідальності тощо.загрузка...