Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ПЕРЕДМОВА

В умовах ринкової економіки зростають вимоги до прийняття правильних управлінських рішень керівниками підприємств. Це вимагає значного підвищення рівня підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, які були б здатні на високому професійному рівні розв’язувати економічні та господарські проблеми в умовах ринку.

Аналітична підготовка майбутніх спеціалістів з економіки будь-якого фахового спрямування займає особливе місце в системі економічної освіти. Володіння прийомами і методами економічного аналізу створює для фахівців підґрунтя для розвитку їх економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах у всій їх багатогранності.

Мета навчального посібника – надати допомогу студентам економічних спеціальностей аграрних закладів: розширити знання студентів щодо дії ринкового механізму в аграрній сфері економіки, навчити їх творчо підходити до розв’язання різноманітних завдань, прищепити вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти формуванню економічного мислення, адаптованого до вимог ринкової економіки.

Матеріал подано з урахуванням сучасних досягнень теорії та практики економічного аналізу, методику аналітичних розрахунків подано за новими формами фінансової та статистичної звітності.

Особливу увагу приділено висвітленню аналізу ринку продукції, фінансовим результатам діяльності, фінансовому стану підприємств на основі даних бухгалтерського балансу. Крім цього зосереджується увага на практичних навичках з економічного аналізу, його результатів, на необхідності прийняття управлінських рішень за даними проведеного аналізу, спрямованих на усунення недоліків, виявлених у звітному періоді та на поліпшення діяльності підприємства в найближчій перспективі.

В умовах стабілізації економіки, але за можливого повільного розвитку інфляційних процесів, наведений у посібнику цифровий матеріал дещо може не відповідати тим абсолютним значенням економічних параметрів, які формуються сьогодні. Але це не змінює загального характеру закономірностей аналітичних досліджень, висвітлених у посібнику, істотно не впливає на висновки і рекомендації, подані в кожній з розглянутих тем.

Даний матеріал укладено відповідно до програми дисципліни “Економічний аналіз” для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації, затвердженої начальником Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки 27.05.2003 р.

загрузка...