Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Перелік контрольних питань, що охоплюють зміст робочої програми.

 1. Основна мета курсу „Світовий ринок товарів та послуг”.
 2. Предмет дослідження курсу „Світовий ринок товарів та послуг”
 3. Методи дослідження курсу „Світовий ринок товарів та послуг”.
 4. Міжнародні економічні відносини докапіталістичного періоду.
 5. Основні чинники, які впливали на розвиток зовнішньої торгівлі докапіталістичного періоду.
 6. Основні загальнолюдські соціально-економічні цінності на яких формувалось і продовжує удосконалюватись світове господарство.
 7. Чинники які прискорили формування стійкого світового ринку і завершення формування всесвітнього господарства.
 8. Перший великий поділ праці та творення місцевого ринку.
 9. Другий великий суспільний поділ праці та творення регіонального ринку.
 10. Третій великий суспільний поділ праці та переростання регіональних ринків у регіонально-світові.
 11. Чинники Середньовіччя, що вплинули на подальше формування світового ринку.
 12. Стадії становлення розвитку класичного підприємства в промисловості економічно більш розвинутих країн.
 13. Що таке всесвітнє господарство?
 14. Що вимушує країни торгувати?
 15. Поясніть, чому міжнародна торгівля виступає як замінник міжнародної мобільності ресурсів.
 16. Побічна вигода від вільної торгівлі.
 17. Дайте визначення і охарактеризуйте:

а)     Внутрішній ринок;

б)    Національний ринок

в)     Міжнародний ринок; світовий ринок.

 1. основні риси світового ринку.
 2. „Золоте століття” для міжнародної торгівлі.
 3. Зростання обсягів світових експортних потоків і світового виробництва.
 4. Зміни в товарній структурі міжнародної торгівлі.
 5. Причини пониження частки сировинних товарів у товарній структурі міжнародної торгівлі.
 6. Сучасні тенденції розвитку світового ринку.
 7. Завдання курсу „Світовий ринок товарів і послуг”.
 8. Яких умов слід дотримуватися, щоб здійснити обмін.
 9. Типи ринку за територіальною ознакою.
 10. Якими рисами характеризується вільний ринок.
 11. Основні риси деформованого ринку.
 12. Основні риси регульованого ринку.
 13. Шляхи усунення причин деформації ринку.
 14. Відповідно до класифікації ознаки ринку „рівень доходів і характер їх розподілу у країні” назвіть які типи ринків цій ознаці відповідають.
 15. Класифікаційна ознака ринку „ територіальне охоплення” які типи ринку до цієї ознаки входять.
 16. Вільний, регульований ринок до якої кваліфікаційної ознаки ринку відноситься.
 17. Основні джерела закритого ринку.
 18. Охарактеризуйте ринок продавця.
 19. Ознака ринку покупця.
 20. Які розрізняють типи ринків залежно від виду Споживачів.
 21. Залежно від ступеня залучення споживача в процес продажів скільки виділяють типів ринків, дайте їм коротку характеристику.
 22. Суб’єкти товарного ринку.
 23. Об’єкт товарного ринку.
 24. Поясніть схему зв’язків на ринку товарів та послуг.
 25. Які питання вирішує товарний ринок?
 26. Організаційно-економічні умови функціонування товарного ринку.
 27. Визначення ролі товарного ринку.
 28. Компоненти моделі товарного ринку.
 29. Фактори, що забезпечують ринкову цілісну систему.
 30. Якими ознаками характеризується товарний ринок.
 31. Від яких факторів залежить стабільність товарного ринку.
 32. На які потреби суспільства підрозділяється товарна продукція?
 33. Характерні ознаки ринку споживчих товарів.
 34. Характерні ознаки ринку товарів виробничо-технічного призначення.
 35. Типи ринкової конкуренції.
 36. Ознаки ринку монополістичної конкуренції.
 37. Характерні ознаки абсолютно монополізованого ринку.
 38. Ознаки олігополістичного ринку.
 39. Бар’єри які існують для проникнення на олігополістичний ринок.
 40. Економічні методи державного регулювання ринку.
 41. Які проблеми  вирішуються за допомогою державного регулювання товарного ринку.
 42. Антимонопольне законодавство його дія.
 43. Методи державного регулювання цін.
 44. Основні напрями діяльності України на позитивний вплив на характер та результативність міжнародної торгівлі.
 45. Основні елементи зовнішньоекономічної політики України.
 46. Фактори та умови формування конюктури ринку.
 47. Формування цін на світових товарних ринках.
 48. Джерела інформації про світові ціни.
 49. Закон попиту та пропозиції.
 50. НТР стала одним з найважливіших факторів що впливають на світові ціни.
 51. Вплив монополії на світові ціни.
 52. Основна мета інтеграції.
 53. Умови і передумови розвитку інтеграції.
 54. Основні форми інтеграції.
 55. Цілі організації Європейського економічного Співробітництва.
 56. Етапи формування Європейського Союзу.
 57. Мета ЄОВС.
 58. Мета ЄЕС і Євротома.
 59. Цілі Європейського Співробітництва (ЄС).
 60. За допомогою яких факторів проходило злиття національних економік країн Західної Європи.
 61. ,Наднаціональні і міждержавні органи Європейського Співтовариства.
 62. Основні цілі Європейського Союзу.
 63. Етапи поглиблення економічних і валютного союзу Європейського Союзу у відповідності з Маастрихтським договором.
 64. Діяльність Європейської асоціації вільної торгівлі (ЕАСТ).
 65. Зовнішньоекономічні зв’язки Франції з країнами ЄС.
 66. Роль Великої Британії в економічній діяльності ЄС.
 67. Формування СЕФТА та її діяльність.
 68. Загальна мета створення ОЧЕС.
 69. Цілі створення Економічного співробітництва держав у Західній Африці (ЕКОВАС).
 70. Принципи діяльності ЕКОВАС.
 71. Етапи розвитку інтеграційних процесів у Африканському регіоні.
 72. Створення та діяльність митного і економічного союзу країн Центральної Африки (ЮДЕАК).
 73. Призначення дій Економічного Співтовариства країн Великих озер.
 74. Мета створення Західноафриканського економічного і валютного союзу (УЕМОА).
 75. Фактори що підштовхнули до створення НАФТА.
 76. Мета створення НАФТА.
 77. Специфічність вільного ринку НАФТА.
 78. Економічні інтереси країн учасниць НАФТА.
 79. Мета створення НАФТА найбільшої програми „Макілодора” та напрямки її дії.
 80. Організаційна структура НАФТА.
 81. Необхідність створення загального ринку країн-учасниць МЕРКОСУР.
 82. Основні задачі митного союзу МРКОСУР.
 83. Структура керівних органів МЕРКОСУР.
 84. Основні задачі регіональної інтеграції Латинської Америки.
 85. Латиноамериканська інтеграція (ЛАІ) її мета.
 86. Створення угруповування держав Карибського басейна КАРІКОМ.
 87. Дії субрегіональних відділень у межах КАРІКОМ.
 88. Цілі спільного ринку країн Адської групи.
 89. Мета дії Центральноамериканського спільного ринку (ЦАСР).
 90. Статутні цілі Бангкокської декларації про утворення Асоціації держав Південно-Східної Азії.
 91. Мета створення зони вільної торгівлі АСЕАН (АФТА).
 92. Основна характеристика поділу товарної категорії відповідно до прийнятої Угодою про загальний ефективний преференційний тариф (УЕПТ) схеми.
 93. Головні напрями роботи Організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
 94. Діяльність АТЕС у сфері міжнародної торгівлі.
 95. Мета створення Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК).
 96. Предпосилки створення Співдружності Незалежних Держав СНД.
 97. Мета і наслідки діяльності СНД.
 98. Торгівельні відносини між країнами-учасницями СНД.
 99. Основні ознаки торгівлі послугами.
 100. Різниця торгівлею послугами від традиційної торгівлі товарами.
 101. Класифікація послуг СБ, МВФ, ЮНКТАД.
 102. Регулювання ринку послуг на міжнародному рівні.
 103. Особливості конкуренції у сфері послуг.
 104. Розвиток ринку послуг в Україні.
 105. Специфіка торгівлі сировинними товарами.
 106. Цінова проблема при торгівлі сировинними товарами.
 107. Типи міжнародних товарних угод світовою торгівлею сировиною.
 108. Географічний поділ мінеральних ресурсів на Земній кулі.
 109. Ринок марганцевої руди.
 110. Ринок нікелю.
 111. Ринок вольфраму.
 112. Видобуток і споживання свинцю у світі.
 113. Ринок цинку.
 114. Виробництво і використання олова у світі.
 115. Ринок міді.
 116. Ринок алюмінію.
 117. Класифікація товарів широкого вжитку.
 118. міжнародна торгівля товарами споживчого призначення.
 119. Роль реклами у реалізації товарів споживчого призначення.
 120. Структурні зміни в товарообігу групи споживчих товарів.
 121. Європейський ринок текстильних товарів.
 122. Американський ринок текстильних товарів.
 123. Субрегіональні зони торгівельного тяжіння Азіатського ринку текстильних товарів.
 124. африканські субрегіональні ринки текстильних товарів.
 125. Характеристика світового ринку взуття.
 126. Європейський ринок взуття.
 127. Американський ринок взуття.
 128. Особливості ринку товарів тривалого користування.
 129. Значення „системного продажу” у сфері побутової техніки.
 130. Розвиток світового ринку побутової холодильної техніки.
 131. Основні провідні фірми, що контролюють Світовий ринок холодильників і морозильників.
 132. Ринок продовольчих товарів країн ОЕСР.
 133. Залежність країн, що розвиваються від імпорту продовольчих товарів.
 134. Основні причини зменшення обсягів зовнішньої торгівлі продовольчими товарами країн СНД.
 135. Світове виробництво зерна у світі.
 136. Торгівля зерном.
 137. Світові ринки зерна.
 138. Основні експортери м’яса на світовий ринок.
 139. Світові ринки масла тваринного.
 140. Ринок кофе.
 141. Головні експортери какао-бобів.
загрузка...