Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Пільги і компенсації в галузі природокористування

Оскільки раціональне використання природних ресурсів і навколишнього природного середовища має не лише економічне, а й соціальне значення, у більшості промислове розвинених країн розвинена й система пільг та компенсацій щодо фірм, які мають успіхи в галузі природокористування і здійснюють природоохоронні заходи. Стимулювання раціонального природокористування здійснюється за допомогою пільг і компенсацій. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” (стаття 48) передбачає: надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян у випадках, коли вони здійснюють природоохоронні заходи (забезпечують раціональне використання природних ресурсів, застосовують природоощадливі технології, забезпечують утилізацію і переробку забруднюючих речовин і відходів та ін.); надання на пільгових умовах позичок для реалізації природоохоронних заходів; встановлення підвищених норм амортизації для основних фондів природоохоронного призначення; передачу частини коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища підприємствам, організаціям, установам і громадянам на здійснення природоохоронних заходів, що забезпечують зниження шкідливих викидів і скидів шкідливих речовин у навколишнє середовище; можливість отримання природних ресурсів під заставу. Земельний кодекс України передбачає пільги при оподаткуванні: звільнення від земельного податку заповідників, національних і дендрологічних парків ботанічних садів, заказників, сільськогосподарських угідь, забруднених радіоактивними і хімічними сполуками

загрузка...