Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Поняття, ознаки, функції держави.
 2. Класифікація держав за формами правління, устрою та політичного режиму.
 3. Поняття, ознаки, функції права.
 4. Історичні типи держава. Теорії виникнення держави і права.
 5. Загальна характеристика реалізації норм права.
 6. Поняття та структура правовідносин.
 7. Система права. Поняття та структура правової норми.
 8. Мета та форми систематизації нормативно – правових актів.
 9. Поняття й основні ознаки правової держави.
 10. Поняття, причини та види правопорушень.
 11. Поняття та види юридичної відповідальності.
 12. Конституція України – Основний Закон держави.
 13. Форма правління, державного устрою й політичного режиму України.
 14. Виборче право та виборча система в Україні.
 15. Загальні засади конституційного ладу України.
 16. Державна символіка України.
 17. Громадянство України: набуття та припинення громадянства України.
 18. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина.
 19. 3агальна характеристика системи органів державної влади в Україні.
 20. Конституційний принцип поділу влади.
 21. Державного управління. Державна служба в Україні.
 22. Поняття та джерела адміністративного права України.
 23. Поняття та ознаки адміністративних правопорушень.
 24. Види адміністративних стягнень. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
 25. Поняття та ознаки злочину.
 26. Визначення, ознаки та підстави кримінального покарання.
 27. Кримінальна відповідальність та її підстави. Відповідальність неповнолітніх.
 28. Підстави, які пом’якшують та обтяжують покарання.
 29. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність.
 30. Поняття, предмет, суб’єкти цивільного права.
 31. Майнові та особисті немайнові права громадян та їх захист.
 32. Форми та види власності.
 33. Визначення та види цивільно – правових договорів.
 34. Умови дійсності правочинів. Недійсність правочинів.
 35. Спадкування за законом і за заповітом.
 36. Форми і види зобов’язань.
 37. Підстави виникнення та припинення зобов’язань
 38. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання.
 39. Правові основи шлюбного договору.
 40. Підстави і порядок припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним.
 41. Майнові та немайнові права та обов’язки подружжя.
 42. Аліментні обов’язки батьків, дітей та інших членів сім’ї.
 43. Опіка і піклування.
 44. Джерела трудового права України, їх класифікація.
 45. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Контракт.
 46. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин.
 47. Колективний трудовий договір.
 48. Умови та порядок прийняття на роботу. Особливості працевлаштування та правовий стан осіб, які закінчили навчальні заклади.
 49. Порядок припинення трудового договору за ініціативою працівника та  за ініціативою власника.
 50. Випробування при влаштуванні на роботу. Переведення на іншу роботу.
 51. Робочий час і його види.
 52. Особливості трудової діяльності жінок та неповнолітніх.
 53. Види дисциплінарних стягнень.
 54. Поняття і види часу відпочинку.
 55. Матеріальна відповідальність працівників та її види.
 56. Порядок розгляду колективних  та індивідуальних трудових спорів.
 57. Конституційні гарантії права громадян на соціальний захист.
 58. Поняття та види соціального забезпечення.
 59. Поняття соціального страхування.
 60. Трудові пенсії та соціальні пенсії.
 61. Державна допомога сім’ям з дітьми
 62. Основні засади здійснення господарської діяльності в Україні.
 63. Суб’єкти господарського права та їх види. Правовий статус підприємств.
 64. Види господарських договорів.
 65. Предмет правового регулювання фінансового права в Україні.
 66. Бюджетна система та державний бюджет України.
 67. Загальна характеристика податкової системи України.
 68. Поняття та види податків. Платники податків та об’єкти оподаткування
 69. Функції та завдання органів державного фінансового контролю.
 70. Екологічні права та обов’язки громадян.
загрузка...