Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Питання до іспиту з дисципліни “Фінанси підприємств”

 1. Види банківського обслуговування підприємств.
 2. Види грошових розрахунків, що відкриваються підприємствами в уста­новах банку.
 3. Види позареалізаційних витрат.
 4. Визначення балансової вартості груп основних фондів.
 5. Використання векселів.
 6. Виручка від іншої реа­лізації.
 7. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг та фактори, що впливають на її розмір.
 8. Внутрішні та зовнішні джерела грошових надходжень.
 9. Гарантії своєчасності і повноти сплати кредиту.
 10. Державне регулювання діяльності підприємств.
 11. Державний кредит. Порядок фінансування інвестиційних потреб підприємства за рахунок бюджетних позик.
 12. Економічна ефективність капітальних вкладень.
 13. Економічна суть кредиту та його необхідність.
 14. Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.
 15. Застосування платіжних вимог.
 16. Зміст і джерела відтворення основних фондів.
 17. Індексація балансової вартості груп основних фондів і нематеріальних активів.
 18. Класи ліквідності активів підприємства.
 19. Лізинговий кредит. Його переваги й недоліки.
 20. Методи нарахування амортизації, використовувані в податковому обліку.
 21. Методи нарахування амортизації, використовувані у бухгалтерському обліку.
 22. Об’єкти та суб’єкти фінан­сів підприємств
 23. Оцінка майнового стану підприємства.
 24. Оцінка платоспроможності підприємства.
 25. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення.
 26. Позичені і залучені обігові кошти, джерела їх формування.
 27. Показники ділової активності.
 28. Показники рентабельності підприємства.
 29. Показники стану та ефективності використання основних виробничих фондів.
 30. Поняття балансового прибутку та його розподіл.
 31. Поняття позареалізаційних витрат.
 32. Поняття фінансів підприємств.
 33. Порядок відкриття поточного рахунку.
 34. Прибуток від реалізації продукції та фактори, що впливають на його формування.
 35. Принципи кредитування.
 36. Принципи організації безготівкових розрахунків на підприємствах.
 37. Розподіл прибутку підприємств та його економічне значення.
 38. Розрахунки акредитивами.
 39. Розрахунки платіжними дорученнями.
 40. Розрахунки чеками.
 41. Розрахунок норми амортизації.
 42. Розрахунок планового розміру прибутку від реалізації продукції.
 43. Санкції в системі грошових розрахунків і платежів
 44. Собівартість продукції та її вплив на прибуток.
 45. Способи визначення потреби в кредиті.
 46. Сутність грошових розрахунків в діяльності підприємств. Грошовий оборот.
 47. Сутність обігових коштів та їх класифікація.
 48. Суть банківського кредиту.
 49. Суть комерційного кредиту.
 50. Сфера застосування готівкових та безготівкових розрахунків.
 51. Фізичний і моральний знос та амортизація основних фондів.
 52. Фінансова діяльність підприємства.
 53. Фінансова стійкість підприємства та показники, що її визначають.
 54. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування.
 55. Фонди грошових коштів підприємства, що формуються за рахунок розподілу чистого прибутку.
 56. Форми і види кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств.
 57. Функції фінансів підприємств.
 58. Чистий прибуток підприємства та його розподіл.
загрузка...