Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

План лекцій

Тема 1.Предмет,метод і завдання курсу СРТП

1)Предмет курсу «Світовий ринок товарів і послуг»

2)Міжнародний поділ праці і світовий ринок

3)Світовий ринок у системі всесвітнього господарства

4)Завдання курсу «Світовий ринок товарів і послуг» в економічних коледжах

Тема 2.Світовий товарний ринок сутьєвість і структура

1)Поняття, економічний зміст і класифікація товарних ринків

2)Особливості товарного ринку

3)Форми і методи регулювання товарного ринку

4)Участь України у світовому ринку товарів

Тема 3. Кон’юнктура та ціноутворення на СРТП

1)Кон’юнктура цін ринку товарів і послуг

2)Особливості ціноутворення на світовому ринку товарів і послуг

3)Цінова політика фірм на світовому ринку

4)Механізм національного і міжнародного регулювання цін

Тема 4.Західноєвропейський ринок товарів і послуг

1)Форми, особливості і характерні риси міжнародної економічної інтеграції

2)Формування Західноєвропейського ринку товарів і послуг

3)Європейська асоціація вільної торгівлі

4)Торгівельні зв’язки країн Західної Європи

Тема 5.Американські регіональні ринки

1)Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)

2)Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР)

3)Регіональні ринки Латинської Америки

Тема 6. Світовий ринок товарів широкого вжитку

1)Особливості зовнішньоторговельного обміну товарами широкого вжитку

2)Товарна структура та асортимент споживчих товарів

3)Світовий ринок текстильних товарів

4)Світовий ринок взуття

Тема 7.світовий ринок продовольчих товарів

1)Ринок зернових і продуктів їх переробки

2)Ринок продукції тваринництва

3)Ринок овочів і фруктів, цукру, смакових товарів

4)Ринок сільськогосподарської сировини

5)Світова продовольча проблема

Тема 8.Напрями розвитку світового ринку послуг

1)Визначення міжнародних послуг та їх особливості

2)Міжнародний ринок послуг, стан, тенденції

3)Особливості конкуренції на світовому ринку послуг

4)Становлення ринку послуг в Україні

загрузка...