Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

План семінарських зайнять

Тема 1.Конкуренція та конкурентоздатність товару на Світових ринках

1)Конкуренція на світовому ринку її види та методи конкурентної боротьби

2)Конкурентна стратегія фірми, держави

3)Конкурентоздатність товару

Тема 2.Африканські та арабські регіональні ринки

1)Фактори розвитку регіональних ринків Африки

2)Спільний розвиток країн  Магребу

3)Економічне співтовариство держав у Західній Африці (ЕКОВАС)

4)Митний союз центральної Африки (ЮДЕАК)

5)Арабська зона вільної торгівлі (АФТА)

Тема 3.Ринки товарів і послуг Південної Америки

1)Етапи розвитку ринків товарів і послуг в країнах Південної Америки

2)Умови створення і діяльність МЕРКОСУР

3)Латиноамериканська інтеграція (ЛАІ)

4)Карибський спільний ринок (КАРІКОМ)

5)Південноамериканська зона вільної торгівлі (САФТА)

6)Центарльноамериканський спільний ринок (УАСР)

Тема 4.Світовий ринок праці

1)Сутність, причини і сучасні риси міжнародної трудової міграції

2)Основні Світові ринки і експортери робочої сили

3)Наслідки міжнародної трудової міграції

4)Міжнародне і державне регулювання ринку робочої сили

5)Проблеми трудової міграції і ринку робочої сили в Україні

Тема 5.Товарний ринок країн СНД

1)Етапи становлення ринку товарів і послуг країн СНД

2)Створення таможного союзу

3)Зона вільної торгівлі в рамках СНД

4)Формування митного союзу

Тема 6.Світовий ринок сировинних товарів

1)Особливості розвитку світової торгівлі сировинними товарами

2)Цінова проблема у торгівлі сировинними товарами

3)Регулювання ринку сировинних товарів

4)Місце України в міжнародній торгівлі сировинними товарами

Тема 7.Світовий ринок машинно-технічною продукцією

1)Особливості торгівлі готовими машинами та обладнанням

2)Принципи технічного обслуговування

3)Торгівля комплектним обладнанням

4)Будівництво об’єктів на умовах (БОТ)

Тема 8.Світовий ринок транспортних послуг

1)Значення транспортних послуг у міжнародній торгівлі

2)Форми перевезення у міжнародному судно плаванні

3) Види повітряних перевезень

4)Міжнародні залізничні перевезення

5)Організація автомобільного перевезення

6)Тенденції розвитку міжнародного транспорту

Тема 9.Ринок міжнародних туристичних послуг

1)Туризм – провідний напрям розвитку ринку послуг

2)Конкурентоспроможність індустрії туризму

3)Ціноутворення у галузі туристичного бізнесу

4)Регулювання туристичного ринку

5)Входження України в сферу туристичного бізнесу

загрузка...