Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Планування діяльності аграрних сільськогосподарських підприємств

Економічний зміст внутрішньогосподарського планування. План і ринок. Принципи та функції економічного планування. Завдання прогнозування й економічного планування. Методи планування. Ресурсно-нормативний метод, його суть і значення в створенні нормативної бази для планування в конкретному господарстві.  Система внутрішньогосподарських планів, їх основні розділи і порядок розробки довго-, середньо-, короткострокових планів. Фактори, що впливають на дієвість розроблених планів. Річний план економічного розвитку господарства. Бізнес-планування на підприємстві. Планування виробничих та економічних показників розвитку галузей рослинництва і тваринництва. Балансова взаємо ув’язка галузей. Використання ресурсно-нормативного методу для розрахунку елементів і статей витрат та собівартості продукції, робіт і послуг у річному плані. Розрахунок фінансових результатів від реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг. Точка беззбитковості. Оперативні плани-розрахунки в сільськогосподарських підприємствах, їх зміст і система складання, організація контролю за виконанням плану.

Практичне заняття

Планування виробничих показників розвитку галузей рослинництва і тваринництва. Розрахунок щомісячного плану парування худоби і надходження приплоду та складання щомісячного і річного обороту стада худоби в базовому господарстві. Розрахунок виходу продукції тваринництва. Програмування врожайності основних сільськогосподарських культур. Розрахунок науково обґрунтованих норм внесення добрив для забезпечення запрограмованої врожайності з урахуванням виносу поживних речовин з фунту. Планування посівних площ і врожайності на основі потреби в продукції рослинництва. Розробка оперативних планів за періодами сільськогосподар­ських робіт у рослинництві та за кварталами в тваринництві.

загрузка...