Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Планування товару-новинки.

Одним із основних об’єктів уваги кожної фірми є впровадження на ринок нової продукції. Відомо не менше 50 трактувань поняття «новий товар». Це може бути і вперше зроблений, і той, що недавно з’явився, і той, що прийшов на зміну попередньому, і просто наступний.

Новий продукт – це або результат інновації товару або товар ринкової новизни, тобто раніше не пропонований на ринку. Безумовно, нова продукція – поняття відносне. Її новизна, як правило, визначається порівнянням функціональних особливостей з існуючими на ринку продуктами. Інновація товару припускає розробку і впровадження нових товарів і за формою здійснення підрозділяється на диференціацію та диверсифікованість товару. Для більшості продуктів інновації – це більше модифікація старого продукту, ніж абсолютні функціональні зміни.

Існує кілька поглядів на те, що таке новий продукт. Так, з погляду права в багатьох розвинутих країнах Заходу продукт є новим протягом тільки певного часу.

З погляду фірми новий продукт є абсолютною новинкою або модифікацією залежно від інтересів або можливостей фірми, оскільки те чи інше вимагає різних витрат для впровадження на ринок, допускає різний рівень цін тощо.

Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно до цього існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями (ступенями ознайомлення споживачів із ними).

Продукція першого рівня не потребує нового вивчення споживачем, оскільки є модифікацією існуючої і давно відомої споживачу продукції.

Продукція другого рівня змінює існуючу практику використання продукту, але також не потребує її нового вивчення. До таких продуктів колись належали електричні зубні щітки, автомобілі з автоматичними трансмісіями, автоматичні фото- і кінокамери.

Продукція третього рівня – це справді абсолютно нові товари, які не мають аналогів серед існуючих. Вона потребує вивчення споживачами. До такої продукції колись належали мікрохвильові печі, персональні комп’ютери.

Рішення фірм щодо впровадження на ринок нових продуктів пов’язані з великим ризиком. Тому в маркетинговій практиці використовуються особливі методики процесів планування продукції, різноманітні методи прийняття відповідних рішень.

Планування продукції – це систематичне прийняття рішень з усіх аспектів розробки й управління продукцією фірми, включаючи створення торгової марки й упаковки.

Розрізняють три способи планування продукції:

конкретно - визначення фізичної суті продукції, її точних і конкретних характеристик (розміри, маса, надійність, колір, ефективність тощо);

розширено - визначення не тільки конкретних характеристик, а й усього того, що складає образ продукції та її обслуговування (технічні рекомендації, гарантії, умови повернення й ін.);

узагальнено - визначення того, що продукт означає для споживача, його основної ідеї та мети використання.

Товар ринкової новизни – це ідеї, товар або технологія, що запущені у виробництво і представлені на ринку, які споживач сприймає як зовсім нові або ті, що мають деякі унікальні властивості.

Як правило, з десяти товарів вісім не приймаються ринком. Основні причини, по яких товар може потерпіти поразку при виведенні на ринок є такими:

–          невірне визначення обсягу попиту

–          дефекти товару

–          недостатня реклама і зусилля просування товару

–          погане стимулювання збуту

–          завищені ціни

–          відповідні дії конкурентів

–          неправильно обраний час для виходу на ринок ( сезон, інфляція)

–          виробничі проблеми

загрузка...