Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Подвійний запис операцій на рахунках, його сутність і контрольне значення

Кожна господарська операція зумовлює подвійну зміну об’єктів обліку, тобто торкається двох об’єктів обліку, що призводить до того, що одна і та ж операція буде відображена на двох рахунках обліку в одній і тій самій сумі. Це називається подвійним записом (бухгалтерською проводкою, бухгалтерським записом).

Подвійний запис - запис господарської операції в одній і тій же сумі двічі: по дебету одного рахунку і кредиту іншого.

Взаємозв’язок рахунків, що виникає в результаті відображення  на них господарських операцій подвійним записом називається кореспонденцією рахунків.

Для того, щоб скласти подвійний запис, необхідно послідовно з’ясувати наступні питання: 1.економічний зміст господарської операції (знайти два об’єкти обліку і проаналізувати як на них вплинула господарська операція); 2.взаємозв’язок рахунків (які рахунки кореспондують); 3.характеристика рахунків (активні, пасивні, активно-пасивні); 4.яка буде бухгалтерська проводка.

Наприклад: В касу з поточного рахунку надійшло 5 000 грн.

1.в результаті цієї операції сума коштів на поточному рахунку зменшилась, а в касі збільшилась на 5 000 грн.;

2.в даній операції беруть участь 2 рахунки: ЗО “Каса” і 31 “Рахунки в банках”,

3.рахунки ЗО і 31 активні;

4   бухгалтерська проводка:  Д -т ЗО  К-т  ЗІ  – 5  000  грн,  оскільки  зменшення  коштів  по активному рахунку показують за кредитом, а збільшення — за дебетом. Контрольне значення подвійного запису полягає в тому, що при подвійному записі кожна господарська операція обов’язково відображується на двох

27

рахунках – по дебету одного і по кредиту іншого. А це значить, що записи по дебету всіх рахунків повинні в сумі дорівнювати записам по кредиту всіх рахунків.

Розрізняють прості і складні бухгалтерські записи.

Простим називають такий бухгалтерський запис, при якому один рахунок дебетують, а інший кредитують на ту саму суму, тобто якщо кореспондують між собою тільки 2 рахунки.

Наприклад:

З каси видано заробітну плату в сумі 15 000 грн:

Д -т 66 “Розрахунки з оплати праці” К-т 30 “Каса” — 15 000 грн.

Складним називають такий бухгалтерський запис, при якому дебетують кілька рахунків і на загальну суму записів по дебету кредитують один рахунок або, навпаки, кредитують кілька рахунків і на загальну суму записів по кредиту дебетують один рахунок. Тобто, при складному бухгалтерському записі кореспондують між собою більше ніж 2 рахунки.

Наприклад:

Одержано від постачальників виробничі запаси на 1 000 грн. та МШП на 3 000 грн.:

Ця операція призводить до збільшення виробничих запасів і МШП на складі підприємства. Рахунки, призначені для обліку цих цінностей (20 “Виробничі запаси” та 22 “МШП”) є активними, тому їх треба дебетувати на відповідні суми. З іншого боку у підприємства збільшиться заборгованість перед постачальниками на загальну суму – 4 000 грн. Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” — пасивний, тому при збільшенні його треба кредитувати на вказану суму.

Бухгалтерський запис буде мати вигляд:

Д-т 20 “Виробничі запаси” – 1000 грн

Д-т 22 “МШП” – 3000грн.

К-т 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” — 4 000 грн.

Кожен складний запис можна розглядати як поєднання кількох простих:1.       Д-т 20 “Виробничі запаси” – 1000 грн

К-т 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” — 1 000 грн

2.      Д-т 22 “МШП” – 3000грн.

К-т 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – 3 000 грн.

Записи, в яких по одній господарській операції кілька рахунків дебетується і одночасно кілька рахунків кредитуються – не складаються.

загрузка...