Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття бюджету та бюджетні системи

Бюджет являє собою план формування й використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування.

Бюджетна система складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. До місцевих бюджетів належать бюджет АРК, бюджети областей, районів у містах, місцевого самоврядування.

Зведений бюджет складається із сукупності показників всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи.

Бюджетна система ґрунтування на принципах:

1)    єдності бюджетної системи (єдина грошова база, правова);

2)    збалансованості (обсяг надходжень – видатки);

3)    самостійність (кожен бюджет несе відповідальність тільки за свої видатки);

4)    повноти (всі доходи, всі видатки);

5)    обґрунтованості (реальні показники);

6)    ефективності (досягнення цілей);

7)    суб’єктивності (розподіл видатків між державним і місцевим бюджетом);

8)    цільового використання бюджетних коштів;

9)    справедливості і неупередженості розподілу суспільного багатства;

10)     публічності та прозорості;

11)     відповідальність учасників бюджетного процесу.

Бюджетний процес – регламентована законодавством діяльність щодо складання, розгляду, затвердження бюджетів, їх виконання і контролю за ним, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи України.

Кабмін не пізніше 15 вересня кожного року подає до ВРУ проект Закону «Про Державний бюджет» на наступний рік, разом з поданим звітом про хід виконання бюджету поточного року. Державний бюджет затверджується щорічно ВРУ на період з 1 січня по 31 грудня (бюджетний рік).

Місцеві бюджети затверджуються не пізніше 2 тижнів після оприлюднення Держбюджету.

Контроль за дотриманням фінансової дисципліни здійснюється ВРУ, Рахунковою платою, Міністерством Фінансів, Державним Казначейством, Держ. Контрольно-ревізійною службою, місцевими радами та ін.

Бюджетна класифікація – єдине, систематизоване, функціональне згрупування доходів, видатків і фінансування бюджету за однорідними ознаками.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати податків, зборів, та інших джерел. Видатки бюджету поділяються на поточні, капітальні (інвестиційну і інноваційну діяльність), видатки розвитку, кредитування.

загрузка...