Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні фінансові потоки

Виникнення і розвиток міжнародних фінансів зумовлено широким розвитком процесів міжнародної економічної ь інтеграції, що супроводжуються глобалізацією економічних зв’язків, широкомасштабним переміщенням капіталів, об’єднанням фінансових ресурсів у світовому масштабі. Міжнародна фінансовая інтеграція ви,знача6>ні напрямки й пріоритети сучасного етапу інтернацїонаяізавдї господарського життя, впливає на формування принципів податкової та бюджетної політики і насамкінець на стратегічні фінансові інтереси всіх країн і певних регіонів.

Функціонуючи в міжнародній сфері, фінанси впливають на економічні інтереси учасників міжнародних зв’язків, опосередковують міжнародний інтеграційний процес, сприяючи його розвитку і поглибленню.

Міжнародні фінанси - це сукупність перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів. Тобто за допомогою міжнародних фінансів здійснюється міждержавний перерозподіл фінансових ресурсів. Глобальною системою акумулювання вільних фінансових ресурсів та надання їх позичальникам є міжнародний фінансовий ринок.

Міжнародні фінансові відносини являють собою досить складну систему руху грошових потоків. Вони можуть бути згруповані за такими напрямами:

 • взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн;
  • взаємовідносини держави з юридичними і фізичними
   особами інших країн;
  • взаємовідносини держави з урядами інших країн та
   міжнародними фінансовими організаціями;
  • взаємовідносини держави і суб’єктів господарювання з
   міжнародними фінансовими інституціями.

У сфері міжнародних фінансів, крім національних суб’єктів держави, підприємств і громадян, виділяються наднаціональні суб’єкти – міжнародні організації і міжнародні фінансові інституції. Фінанси міжнародних організацій, міжнародних фінансових інституцій та міжнародний фінансовий ринок є складовими міжнародних фінансів.

Зовнішньоекономічна діяльність державних, кооперативних та інших

підприємств, об’єднань і організацій – невід’ємна частина їх громадського життя, активна складова економічної реформи, виходу на сучасний рівень техніки, технологій й організації виробництва

Зовнішньоекономічні зв’язки – це операції, які пов’язані з обігом товарів,

послуг, грошей і капіталу між різними економічними та валютними зонами.

Види ЗЕД:

експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;

міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами

кредитні та розрахункові операції між еуб” єктами ЗЕД;

спільна підприємницька діяльність;

товарообмінні (бартерні) операції;

організація га здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів,

конференцій і т.д.

етщжції з придбання, продшку та обміну вшити та інші.

Економічні відносини України з іншими державами регулюються відповідно міжнародними договорами і нормами міжнародного права

Виходячи з того, що країни мають різні виробничі умови, національна економічна система у сфері зовнішньо економічних відносин спеціалізується на виробництві такої продукції, яка значно дешевша за зарубіжні аналоги, що в кінцевому рахунку приносить прибуток кожній країнІ-учасниці, задовольняє потреби споживачів у продукції кращої якості.

Одним із найбільш поширених регуляторів зовнішньвекономічної діяльності є митний тариф, який використовують як:

захист вітчизняного виробника;

дасерело поповнення державного бюджету;

інструмент зовнішньоекономічної політики. Митне регулювання здійснюється відповідно до Митного кодексу “України, законів України та міжнародних договорів.

Мета митного контролю – забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх службовими особами законодавчого порядку.

Обов’язковою умовою митного оформлення вантажів є їх декларування. Основним ‘ документом, на підставі якого здійснюється декларування вантажів, є вантажна митна декларація, оформлення якої є обов ‘нзшзвою умовою допуску вантажів до процесу розмитнення.

Міжнародні фінансові відносини являють собою досить складну систему тщ грошових потоків, Вони характеризують грошові потоки між суб’єктами різних країн:

між підприємствами:

між урядами країн; між підприємствами і урадами; між громадянами і урядами. Взаємовідносини між підприємствами складаються в процесі купівлі-продажу. Вони відображають фінанси суб’єктів господарювання, але гж, як ці суб’єкт належать де різних країн, то дані взаємовідносини відображають рух грошових потоків між країнами.

Взтмовідносини між урядами різних кртн виникшуїь у сф«рі державного шедшу. Кредитні взаємовідносини є двосторонніми: з одного боку – надання позики, з Іншого -погашення позики і сплата процентів.

Міжнародні фінанси відображають діяльність міжнародних організацій і фінансових інститутів. Вони характеризуються концентрацією фінансових ресурсів у певних чи цільових фондах, Це можуть бути узагальнені фонди наприклад бюджет ООН І цільові -шд конкретні заходи ї програми.

Міжнародні фінанси відображають світові інтеграційні процеси. Централізація певної частини фінансових ресурсів на світовому рівні забезпечує потреби світового господарства Вони фінансують окремі проекти І програми, керуючись Інтересами саме світового господарства в цілому, а не окремих країн, якими б важливими вони для цих країн не були, Міжнародні фінанси, порівняно з національними фінансовими системами, знаходяться тільки на початку свого розвитку.

загрузка...