Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття і джерела адміністративного права

Адміністративне право України – це галузь права, яка регулює особливу групу суспільних відносин, що складаються в процесі організації і здійснення державної влади на всіх рівнях управління в державі.

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, що виникають, змінюються і припиняються у сфері державного управління.

Методи адміністративного права – це засоби, способи та прийоми, з допомогою яких здійснюється правовий вплив на предмет адміністративного права.

Систему адміністративного права складають адміністративні норми та інститути. Адміністративно – правові норми – це загальнообов’язкові, формально – визначені правила поведінки людини в суспільстві с сфері державного управління.

Адміністративно – правові інститути  та норми об’єднуються в Загальну та особливу частини адміністративного права.

Джерела адміністративного права – це зовнішні форми відображення адміністративно – правових норм, закріплених в Конституції України, законодавчих актах., урядових постановах, рішення державних адміністрацій та інших органів. Серед законів це наступні: ЗУ «Про об’єднання громадян», «Про державну службу», « Про місцеве самоврядування».

Основним джерелом адміністративного права є Кодекс України про адміністративні правопорушення прийнятий 7 грудня 1984 р., в який внесено багато змін та доповнень.

Основне завдання кодексу – охорона суспільного ладу України, різних форм власності, соціально – економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, а також прав підприємств, установ, організацій, встановленого порядку управління, державного і громадського порядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян щодо дотримання законів України, відповідальності перед суспільством.

загрузка...