Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття і джерела трудового права

Право на працю – одне із невід’ємних прав громадянина незалежної демократичної держави, що означає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується.

Трудові правовідносини – це відносини між працівником і власником підприємства, за якими працівник зобов’язується виконувати певну роботу з дотриманням внутрішнього розпорядку, а власник зобов’язується оплачувати його працю, забезпечувати належні, необхідні і безпечні умови праці.

Трудове право України – система встановлених державою правових норм, які  регулюють трудові і тісно пов’язані з ними, відносини, у суспільній організації праці.

Трудові та інші відносини регулюються Конституцією України та більш ніж 250 нормативно-правовими актами (ЗУ «Про колективні договори та угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про пенсійне забезпечення» та інші).

Основним джерелом трудового права є Кодекс законів про працю. Він містить преамбулу, 18 глав, 265 статей.

загрузка...