Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності

Цивільна правоздатність – це можливість особи мати суб’єктивні права і цивільні обов’язки. У фізичної особи цивільна правоздатність виникає в момент її народження та припиняється смертю особи, або оголошенням її померлою.

Цивільна дієздатність – здатність особи самостійно набувати цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе права та обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у випадку їх невиконання.

Громадянська дієздатність залежить від віку та психічного стану здоров’я.

Види цивільної дієздатності:

1.  Повна – мають особи, які досягли 18 років, або неповнолітні, які вступили в шлюб, працюють за трудовим договором, записані матір’ю чи батьком дитини, займаються підприємницькою діяльністю;

2.  Неповна – мають особи у віці від 14 до 18 років, які можуть самостійно розпоряджатись своєю стипендією, заробітком, інші правочини вчиняються за згодою батьків;

3.  Часткова –  мають особи, які не досягли 14 років (малолітні) і можуть вчиняти дрібні побутові правочини, а всі інші вчиняються батьками чи опікунами.

4.  Обмежено дієздатна особа – це особа, яка страждає на психічний розлад здоров’я, зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами і чим ставить себе і свою сім’ю в скрутне матеріальне становище. Обмежено дієздатною визнається особа тільки за рішенням суду, після чого встановлюється піклування.

5.  Недієздатна особа – це особа що страждає на стійкий, хронічний, психічний розлад здоров’я і не здатна усвідомлювати свої дії або керувати ними. Недієздатною визнається тільки за рішенням суду. Такій особі призначається опікун.

У юридичних осіб цивільна правоздатність і дієздатність виникають одночасно, тобто з моменту державної реєстрації.

Суб’єктивне право – це міра можливої  і бажаної поведінки особи, яка забезпечується самою особою або іншими суб’єктами. Здійснення суб’єктивного права базується на принципі «дозволено все, що не заборонено законом», але це має відповідати моральним принципам і не порушувати прав інших.

загрузка...