Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття права власності в Україні

Правовою основою закріплення права власності в Україні є Конституція України, Цивільний кодекс, Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 року та ін.

Власність – це конкретні, історично обумовлені суспільні відносини окремих індивідів та їх колективів з приводу привласнення засобів і продуктів праці шляхом усунення від них усіх інших осіб.

Зміст права власності складається з права володіння, права користування,  та права розпорядження матеріальними благами.

Право володіння – це юридичне закріплення правомочності суб’єктів правовідносин по фактичному утриманню речі у сфері господарювання цих осіб. (Див. табл. № 1.)

Володіння майном може бути законним і незаконним. Незаконне володіння майном може бути добросовісним ( коли особа володіє майном незаконно, але не знає і не повинна була знати про незаконність свого володіння) і недобросовісним ( коли особа знає чи повинна була знати про незаконність свого володіння).

Таблиця №1. Форми права власності

Право власності в Україні
Власність

народу України

Приватна

власність

Комунальна

Власність

Державна власність
Суб’єкти
Органи державної

влади і місцевого

самоврядування

Фізичні та юридичні особи Територіальні

громади та утворені ними

органи місцевого

самоврядування

Органи державної влади
Об’єкти
Земля, її надра, повітря, водні та інші природні ресурси, ресурси континентального шельфу, виключної морської зони Будь – яке майно, за винятком окремих видів, які відповідно до закону не можуть їм належати Майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальним

Громадам

Майно, у тому числі грошові кошти яке належить державі Україна

Право користування майном означає, що власник майна має право експлуатувати належне йому майно, використовувати його корисні властивості для виробничих і особистих потреб та потреб інших. Користування може бути законним і незаконним.

Право розпорядження власністю означає, що власник майна має можливість визначати юридичну або фактичну долю майна: продати, здати в оренду або володіння. Право розпорядження, як правило, належить тільки власнику.

Право власності захищається різними галузями права і державними органами.

Найважливішим цивільно – правовим засобом захисту права власності є віндикація – віндикаційний позов, негаторний позов і відшкодування шкоди.

Віндикаційний позов – це позов власника про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Негаторний позов – це позов, що направлений на усунення перешкоди законному власнику в користуванні чи розпорядженні майном, при якому відповідач несе витрати пов’язані з усуненням порушеного права власника.

Відшкодування заподіяної шкоди – відшкодовуються усі збитки включаючи і неодержані доходи.

загрузка...