Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття про механічний обробіток грунту та його завдання

1. Завдання обробітку грунту. Обробіток грунту є основою виникнення землеробства. За багатовікову історію обробіток грунту зазнав значних змін: нагромаджувалися знання, досвід, поліпшувалися знаряддя для обробітку грунту, зростала енергоозброєність. Однак і тепер процес обробітку грунту вимагає великих витрат – на обробіток витрачається приблизно 40 % енергетичних і 25 % трудових затрат об’єму польових робіт для вирощування та збирання сільськогосподарських культур. Саме тому кожний захід обробітку грунту повинен бути раціональним, а окупність затрат на його виконання – максимальною.
За допомогою обробітку регулюють родючість і умови живлення рослин. Основні завдання обробітку грунту такі:

1) зміна будови і структурного стану грунту з метою створення сприятливих водно-повітряного, теплового та поживного режимів;

2) посилення кругообігу поживних речовин в результаті переміщення їх з глибших горизонтів в орний і активізації мікробіологічних процесів;

3} знищення бур’янів, збудників хвороб та шкідників сільськогосподарських культур;

4) загортання в грунт рослинних  решток та добрив;

5) запобігання ерозійним процесам і пов’язаним з цим втратам води і поживних речовин;

6) знищення багаторічної рослинності під час обробітку цілинних і перелогових земель, а також полів з-під сіяних багаторічних трав;

7) створення сприятливих умов для якісної сівби

загрузка...