Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття про валюту, валютний курс

Для здійснення грошового обігу кожна країна має свою валюту. Валютою називають грошову одиницю, яку використовують для виміру вартості товару. В міжнародній торгівлі роль основної валюти виконує долар СПІА. В Європі – євро, яка

використовується тільки країнами європейського товариства. Для того, щоб можна було обміняти одну валюту на іншу, використовують валютний курс.

Валютний курс – це ціна грошової одиниці національної валюти виражена в грошових одиницях іншої країни, Валютний курс буває готівковий і безготівковий. Гожвкоєш -тж купівлі і продажу валюти в обмінних пунктах, в залежності від попиту і пропозиції на ту чи іншу валюту. Маржа- прибуток. Безготівковий - за результатами торгів У Ер» міжбанжівської валютної біржі,

Конвертованість валюти – це здатність національної валюти вільно обмінюватись на іноземну валюту по діючому валютному курсу,

Конвертованість валюти дає державі на світовій арені велику перевагу. Вона дозволяє розраховуватись з зарубіжними країнами національними гроиктими знаками, збілшіує можливість купівлі іноземних товарів і послуг, продавати свої товари на іноземних ринках:

Інфляція - це обезцінення грошей, яке супооводасується зростанням цін на товари і
послуги. При інфляції ринок переповнений паперовими грошима понад реальні
господарські погреби*                                                              ^

Девальвація ~ це зниження курсу національної грошової одиниці щодо валют інших країн, Девальвація є наслідком знецінення валют в результаті Інфляції і дефіциту державного бюджету.

загрузка...