Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття про заходи і системи обробітку грунту та їх класифікація

Захід обробітку—це одноразова дія на грунт ґрунтообробними знаряддями та машинами. Наприклад, оранка, боронування, культивація тощо. Розрізняють заходи основного, поверхневого і спеціального механічного обробітку грунту.

Залежно від глибини розрізняють такі обробітки грунту: поверхневий – до 12 см, мілкий – до 18, середній – до 25, глибокий – до 30 см і глибше. Однак таке ділення дещо умовне і залежить від ґрунтових умов. Так, середній обробіток па чорноземах може бути глибоким для грунтів з неглибоким гумусовим шаром.

Залежно від технології виконуваних операцій виділяють два основних способи обробітку грунту – полицевий (з перевертанням) і безполицевий (без перевертання).

За допомогою заходу обробітку здійснюють одну або кілька технологічних операцій, що здебільшого не забезпечує виконання всіх завдань обробітку грунту. Тому застосовують не тільки окремі заходи, а й кілька їх, що становить систему обробітку.

Система обробітку — це сукупність науково обгрунтованих заходів обробітку грунту, виконуваних у певній послідовності для створення оптимальних умов росту рослин і вирощування високих урожаїв у конкретних природних умовах. Науково обгрунтована сукупність систем обробітку грунту для кожного поля сівозміни складає систему обробітку грунту в сівозміні. Сучасні системи обробітку грунту повинні бути енерго-, ресурсозберігаючими і ґрунтозахисними, нероздільно пов’язаними з іншими елементами прогресивних  технологій  вирощування сільськогосподарських культурі .

Заходи основного обробітку грунту

Основний обробіток – це найбільш глибокий обробіток грунту під певні культуру сівозміни, який істотно змінює його будову. До основного обробітку належать оранка, безполицевий і плоскорізний обробіток.

Оранкаде обробіток грунту плугом, під час якого кришиться, розпушується та перевертається оброблюваний шар грунту не менше, ніж на !35°. Робочими органами плуга є леміш, полиця, передплужник та ніж. Леміш підрізує скибу в горизонтальному напрямі, а ніж – у вертикальному. Підрізана скиба піднімається на полиці, кришиться, розпушується, перевертається і укладається в борозну.

Якість оранки значною мірою залежить від форми полиць. Під час оранки плугом з гвинтовими полицями скиба добре перевертається, але недостатньо кришиться. Такі плуги застосовують здебільшого на важких глинистих та сильно задернілих грунтах. Плуги з циліндричними полицями відразу круто піднімають і відкидають скибу в бік борозни. При цьому грунт добре кришиться, але недостатньо перевертається. Застосовують їх на легких грунтах, а також на полях з-під просапних культур. Поверхня передньої частини напівгвинтової полиці подібна до поверхні циліндричної, а, задньої – гвинтової. Плуг з такими полицями добре перевертає скибу, але кришиться грунт задовільно лише на незадернілих і легких грунтах. Культурна полиця відрізняється від циліндричної тим, що задня частина її має гвинтоподібну поверхню. Тому під час оранки плугом з такою полицею грунт добре кришиться і краще перевертається, ніж з циліндричними полицями.  Застосовують також комбіновані полиці, які займають проміжне місце.

Для кращого обертання, кришіння та розпушування грунту плуги обладнують передплужниками, які скидають на дно борозни верхню частину орного шару завтовшки 10-12 см. Оранку плугами з передплужником називають культурною.

Безполицевий та плоскорізний обробіток грунту. Обробіток грунту без перевертання орного шару робиться плугами без полиць. Оброблюваний шар розпушується, частково перемішується, але не перевертається. Верхній, найбільш родючий шар грунту залишається на поверхні. Для глибокого розпушування грунту без перевертання скиби застосовуюnm плоскорізи-глибо-корозпушувачі.

Заходи поверхневого обробітку грунту. Завдання таких заходів – подрібнення брил, що утворилися під час основного обробітку, розпушування грунту, який ущільнився під впливом атмосферних опадів та власної маси, або ущільнення  надмірно  розпушеного грунту, знищення бур’янів, неглибока заробка добрив у верхній шар грунту, руйнування ґрунтової кірки, а також здійснення спеціальних заходів догляду за рослинами (прополювання, підгортання, підживлення, нарізування борозен для зрошення тощо).

Лущення – це обробіток грунту дисковими чи лемішними знаряддями, який забезпечує  розпушування, подрібнення і часткове перевертання, перемішування грунту і підрізування бур’янів. Часто такий обробіток передує оранці, проте може виконуватися і замість оранки, наприклад, при підготовці грунту під озимі культури. Дисковими лущильниками грунт обробляють на глибину 4-10 см, лемішними – на 6-12 і глибше. Останнім часом для лущення широко використовують культиватори – плоскорізи, які розпушують грунт і підрізають бур’яни, залишаючи на поверхні поля післяжнивні рослинні рештки.

Культивація — це агротехнічний захід, який забезпечує кришіння, розпушування і часткове перемішування грунту, а також повне знищення бур’янів і вирівнювання поверхні воля.

Боронування - захід обробітку грунту зубовими чи голчастими боронами, під час якого кришиться, розпушується та вирівнюється поверхня грунту, частково знищуються проростки і сходи бур’янів.

Шлейфування - це захід обробітку грунту, під час якого вирівнюється поверхня поля, подрібнюються великі грудки і брили. Його застосовують для весняного обробітку грунту з метою зменшення випаровування вологи, вирівнювання гребенів на полях, виораних восени. В разі необхідності шлейфи використовують замість борін або в агрегаті з ними.

Коткування - це обробіток грунту котками, які ущільнюють його, подрібнюють брили та великі грудки і дещо вирівнюють поверхню поля.

Малування — це обробіток грунту малою, який забезпечує вирівнювання і часткове ущільнення верхнього шару грунту. Знаряддя являє собою дошку, оббиту залізом чи брус близько 30  см завширшки і товщиною майже 10 см. Під час руху мала зсуває гребені і великі грудки, розминає їх, зміщує в пониження, а також втискує в грунт. Малування застосовують при підготовці поля до сівби і поливів.

Підгортання це привалювання грунту до основи стебел рослин культиваторами-підгортачами. Якщо орний шар грунту неглибокий, підгортання збільшує об’єм розпушеного грунту, в якому розвивається коренева система вирощуваної культури. В умовах надмірного зволоження борозни і гребені, що утворюються при підгортанні, добре   дренують. Підгортання сприяє знищенню бур’янів, посилює стійкість рослин проти вітру, сприяє створенню на стеблах додаткових коренів.

Фрезерування – це обробіток грунту фрезою, яка забезпечує кришіння, ретельне перемішування і розпушування шару грунту, який обробляється.

Кротування – це захід  обробітку грунту, завдяки якому створюються горизонтальні дрени-кротовини. Застосовують його для відведення води з перезволожених грунтів.

Щілювання-це захід  обробітку грунту щілинорізами, які нарізують глибокі щілини з метою підвищення водопроникності грунту. Роблять його на схилах для запобігання стоку вода і на, зрошуваних землях для полегшення поливів.

загрузка...