Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття робочого часу та його види

Робочий час – це час, протягом якого працівник повинен виконувати свої трудові обов’язки.

Види робочого часу:

1) нормальний робочий час – 40 год. на тиждень;

2) скорочений робочий час – неповнолітні від 15 до 16 років – 24 години на тиждень; з 16 до 18років – 24год. на тиждень.

Скорочений робочий час (6 год.) – вчителі, лікарі, проф. – викладацький склад.

3) неповний робочий час встановлюється за погодженням між власником під час укладання трудового договору або в процесі роботи. Оплата проводиться згідно з відпрацьованим часом.

4) ненормований робочий час встановлюється для окремих категорій працівників. Працівники користуються додатковою відпусткою.

5) надурочний  робочий час – це робота, яка виконується працівником понад нормальний робочий день і тиждень.

Такі роботи погоджуються профспілкою і не повинні перевищувати 120 годин на рік. Заборонені: вагітним жінкам, які мають дітей, неповнолітніх.

загрузка...