Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття та джерела сімейного права

Сімейне право – це сукупність правових норм і приписів, які регулюють та охороняють особисті й пов’язані з ними майнові відносини фізичних осіб, що виникають із шлюбу й належності до сім’ї, та відносини усиновлення, опіки й піклування.

Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки.

Основними джерелами сімейного права є Конституція України, Сімейний Кодекс, який складається із Загальної та Особливої частини, інші нормативно – правові акти та міжнародні договори.

Суб’єктами сімейного права можуть бути лише фізичні особи, які перебувають у шлюбі, кровному спорідненні чи відносинах усиновлення.

Об’єктами сімейного права є майнові блага, особисті немайнові блага, дії у т.ч. послуги.

загрузка...