Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття та облік витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів – це витрати, які здійснені у звітному періоді, але відносяться до наступного (або наступних) облікових періодів. До витрат майбутніх періодів відносяться :

–   витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;

–    з освоєнням нових виробництв та агрегатів

–    сплачена авансом орендна плата;

–    наперед сплачена страховка;

–  передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, використовується рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів».

За дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» відображаються понесенні витрати майбутніх періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та включення до складу відповідних витрат звітного періоду.

Витрати на підготовку й освоєння нових видів продукції збираються за дебетом рахунка 39 «Витрати майбутніх періодів» із кредиту рахунків 20 «Виробничі запаси»» 23 «Виробництво», 66 «Розрахунки з оплати пращ», 65 «Розрахунки за страхуванням», 13 «Знос необоротних активів», 68 «Розрахунки за іншими операціям»» на суму витрат, пов’язаних із науковими та дослідно-експериментальними роботами.

загрузка...