Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття та правове регулювання права соціального захисту

Ст.46 КУ  зазначає, що громадяни мають право на соціальний захист.

Соціальний захист означає турботу держави про матеріальне забезпечення непрацездатних або тих громадян, які в силу певних обставин потребують спеціальної допомоги держави.

Основною частиною соціального захисту населення є соціальне забезпечення.

Форми соціального забезпечення:

1)    обов’язкове державне пенсійне страхування;

2)    обов’язкове державне пенсійне страхування працівників підприємств, установ, організацій;

3)    соц.забезпечення за рахунок Державного бюджету України, коштів соц.фондів юридичних осіб, приватними пенсійними системами;

4)    адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, багатодітним, непрацездатним громадянам за рахунок державного чи місцевого бюджетів;

5)    утримання непрацездатних осіб у державних, комунальних та ін.установах.

Види соціального захисту різноманітні, але головними з них є пенсії та допомоги.

Систему пенсійного забезпечення складають:

1)    державне пенсійне забезпечення;

2)    комерційне.

Пенсії є:

1)    трудові;

2)    соціальні.

Для отримання пенсій за віком повинен бути такий пенсійний вік:

Чоловіки – 60 років, стаж не менше 25 років;

Жінки – 55 років, стаж не менше 20 років;

Є пенсії по пільгових умовах, наприклад, працівники, зайняті на роботах з шкідливими умовами праці і інші.

Є пільгові пенсії чорнобильцям, інвалідам війни, багатодітним матерям.

Пенсії по інвалідності призначаються за умови встановлення інвалідності. Інвалідом визнається особа з стійким розладом функцій організму, зумовлену захворюванням, наслідком травми або уродженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Є два види пенсій по інвалідності:

1) внаслідок трудового каліцтва чи профзахворювання;

2)внаслідок загального захворювання (залежить від виду інвалідності).

Пенсії у разі втрати годувальника – розмір залежить від минулого заробітку померлого, отримують утриманці померлого.

Соціальні пенсії отримують певні групи непрацюючих громадян у разі відсутності у них права на трудову пенсію:

1)    інваліди  I групи, II та III груп;

2)    особи, які досягли пенсійного віку;

3)    у разі втрати годувальника;

4)    діти – інваліди до 16 років;

5)     Розміри соціальних пенсій:

1)    30% пенсії за віком, особам, що досягли пенсійного віку, але не мають право на трудову пенсію;

2)    50%, які не набули права на трудову пенсію з поважних причин; інваліди III групи;

3)    інваліди II групи, при втраті годувальника – 100%

4)    100% – інваліди I групи, матерям із званням “Мати – героїня”.

Питання для самоконтролю та перевірки:

1. Назвіть органи які розглядають індивідуальні та колективні трудові спори.

2. Дайте визначення соціального захисту.

3. Які види пенсій Вам Відомі?

4. Назвіть види відшкодування шкоди.

5. Коли виплачується пенсія у разі втрати годувальника?

загрузка...