Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття, характеристика та класифікація товарів.

Розглядаючи продукт, варто пам’ятати, що споживач купує не продукт, а ті блага, що йому може надати цей продукт. Звичайно, технічні, споживчі характеристики продукту дуже важливі, але, скоріше, як засіб надання споживачеві певних благ. Під концепцією товару розуміють систему орієнтуючих базисних уявлень підприємства-виробника про створюваний товар і його ринкові можливості. У процесі створення беруться до уваги три рівні товару:

Перший рівень – товар за задумом фірми ( цей рівень означає основну вигоду від виробленого продукту. Підприємство отримує відповідь на питання: «Що в дійсності буде купувати споживач?»)

Другий рівень – товар у реальному втіленні ( всі товари володіють п’ятьма характеристиками)

- рівень якості

– набір властивостей

– специфічність оформлення (дизайн)

– марочна назва

– специфіка упаковування

Третій рівень – товар з підсиленням

Мається на увазі надання додаткових послуг або вигод від придбання товару. Одним із сегментів оточення товару є його марка. Марка продукту – це ім’я, символ, термін, малюнок, колір, форма чи їх поєднання, використані для ідентифікації товарів чи послуг продуцента або продавця, їх диференціювання від товарів чи послуг конкурентів, а відтак – створення відповідного попиту.

В свій склад включає марочне ім’я, марочний знак, товарний знак.

Марочне ім’я являє собою частину марки у вигляді букв, слів і їх комбінацій, що можуть бути вимовлені.

Марочний (фірмовий знак) – частина марки, яку можна ідентифікувати, але неможливо вимовити. Як правило, він має вигляд емблеми в одному чи кількох кольорах або вигляд якогось зображення.

Марочний знак – частина марки, що є пізнаваною, але не вимовною. Він являє собою малюнок, відмітний колір або шрифтове оформлення.

Марка виробника це марка, створена виробником або взята напрокат в іншого виробника.

Розрізняють такі типи марок.

Марочна назва (фірмове ім’я) -частина марки, яку можна вимовити (слово, літери, словосполучення). Наприклад: Мерседес, БМВ, Правекс-банк та ін.

Марочний (фірмовий знак) – частина марки, яку можна ідентифікувати, але неможливо вимовити. Як правило, він має вигляд емблеми в одному чи кількох кольорах або вигляд якогось зображення.

Товарний (торговий) знак – марка або її частина, які забезпечені правовим захистом. Він надає фірмі право виключного використання марки. У багатьох країнах можливе ліцензування, тобто укладання угод, згідно з якими фірми дозволяють користуватись своєю товарною маркою.

Вибираючи марку, беруть до уваги таке: – по-перше, назва має вказувати на особливості і переваги продукту. Наприклад, телевізор “Електрон”, банк “Імперіал”; – по-друге, назва має добре запам’ятовуватися, бути несхожою на інші й позитивно сприйматися. Наприклад, фірма Хегох, магнітофон Sоnу; – по-третє, назва мусить відповідати образу фірми чи продукту. Дякуючи цьому марку персональних комп’ютерів “Аррlе” (“Яблуко”) було визнано споживачами ще тоді, коли ця продукція не була повсюдно визнаною. Назва, яку зараз вважають геніальною, надавала технічному витвору асоціативних рис з домашнім затишком, безпекою, з тим, до чого люди звикли з дитинства; – по-четверте, назва не мусить підлягати правовим обмеженням; – по-п’яте, назва мусить бути однозначною (не містити подвійного смислу).

Існує кілька підходів до вирішення проблеми надання марки. Продукти можуть бути забезпечені марками індивідуальними (кожному товару надають окрему марку), єдиними (одна марка надається окремим товарним групам) або змішаними (поєднання назви фірми з індивідуальними марками товарів або поєднання марки товару і марки посередника, який ним торгує).  Крім того, можуть бути використані

–          стратегія розширення марки – випуск нового або модифікованого продукту під успішно зарекомендувавшою себе маркою.

–          багатомарочна стратегія – стратегія, коли один виробник розробляє дві або більше марок в одній продуктовій категорії.

Упаковка – це, з одного боку, засіб, який зберігає продукт від пошкоджень, сприяє раціоналізації процесів його транспортування, завантаження, розвантаження, складування, збереження та продажу, а з іншого – є одним із найважливіших елементів marketing-mix. Щодо останнього, то корисність упаковки для споживача полягає у зручності інформування (упаковка є носієм інформації про склад, характеристики, призначення, терміни зберігання, умови експлуатації товару) і захисту від впливу навколишнього середовища. Упаковка також є корисним додатком до статусу товару: розкішна упаковка підвищує його імідж, є своєрідним символом способу життя, достатку, життєвого успіху.

Упаковка – створення і виробництво оболонки товару, що містить в собі три складові:

–          внутрішня (безпосереднє вмістилище товару),

–           зовнішня (захист для внутрішньої упаковки)

–          транспортна (для складування та транспортування продукції).

Фактори, які впливають на вид упаковки у зв’язку з її транспортуванням: – маса і об’єм товару, які відіграють основну роль для оптимізації використання транспорних засобів і складських потужностей; – рівень пристосування упаковки до засобів автоматизації та механізації транспортування і складування в споживачів; – види транспортних засобів та способи перевезення товарів. Процес створення упаковки, як правило, складається з кількох етапів. Спочатку розробляють концепцію упаковки, тобто визначають її роль, принципи і функції, а також приймають рішення щодо її конструкції залежно від призначення упаковки, факторів, пов’язаних з транспортуванням товарів, а також існуючої державної політики.

На добір упаковочного матеріалу впливає чутливість товарів до впливу зовнішнього середовища, види можливих пошкоджень під час транспортування і складування, чинне транспортне законодавство. Розробка конструкції упаковки потребує всебічного вивчення умов торгівлі товарами, для яких вона створюється. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, як товар виглядатиме на полиці магазину серед інших товарів, як його сприйматимуть продавці й покупці, які його ознаки для них найпривабливіші. Упаковка виконує функції:

  1. Захищає товар від ушкоджень
  2. Являє собою метод розфасовки товару.
  3. Є джерелом інформації про товар.
  4. Відіграє роль продавця, тобто привертає увагу до товару, описує його властивості, робить сприятливе враження на покупця.
  5. Створює
  6. образ фірми через його марку.
  7. Надає широкі можливості для різного роду новаторства, наприклад, пакування аерозолів, бляшані упакування пива і безалкогольних напоїв.

Ефективна упаковка – це збалансоване поєднання торгової марки, девізу товару, інформації про нього, художніх елементів, кольорів, тла і форми. Дизайнер упаковки намагається створити такий загальний ефект, аби покупець розпізнавав упаковку негайно і шукав її, повторно відвідуючи магазин. У багатьох країнах зовнішній вигляд упаковки та вміщена там інформація регламентуються відповідними законами і нормами. Це також необхідно враховувати дизайнеру. Невідємною частиною упаковки є етикетки та ярлики, що виступають засобами маркурування товару.Етикетка виконує функції: ідентифікує товар;інформує про сортність товару; описує та рекламує товар. Товари мають об’єктивні атрибути, ринкові атрибути та  атрибути, використовувані в процесі споживання.  Покупець в магазині саме за упаковкою супить про її вміст Дослідження свідчать, що в супермаркетах понад 60 % усіх покупок здійснюються інтуїтивно. Це ще раз підкреслює необхідність створення високоякісної, художньо оформленої упаковки, її постійного модифікування залежно від ринкової ситуації, поведінки покупців і конкурентів.

загрузка...