Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поняття, завдання і джерела аналізу

У процесі  виробництва відбувається по­ступовий знос, а потім і вибуття з нього діючих основних засобів, що викликає необхідність в їх відтворенні – простому або розширеному. Джерелом відтворення основних засобів є капітальні інвестиції.

Капітальні інвестиції поділяють на виробничі і невиробничі.

До виробничих капітальних інвестицій відносять затрати, пов’язані з виробництвом продукції:  придбання тракторів, сільськогосподарських машин, робочої і продуктивної худоби, на спорудження приміщень для тварин, будівництво доріг.

До невиробничих капітальних інвестицій відносять затрати на будівництво житла, будівель культурно-побутового призначення й охорони здоров’я.

Основними напрямами використання капітальних інвестицій у с.г. виробництві вважають:

 • капітальне будівництво та реконструкцію виробничих приміщень;
 • придбання знарядь виробництва (машин, обладнання), робочої худоби, а також формування стада продуктивних тварин;
 • капітальний ремонт основних засобів виробничого і невиробни­чого призначення;
 • меліорація земель, закладання та вирощування багаторічних на­саджень .

Загальний розмір капітальних інвестицій у кожному с.г. підприємстві залежить від обсягу виробництва і перспек­тив розвитку.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти. До них відносять:

 • амортизаційні відрахування,
 • виручку від реалізації дорослої продуктивної і робочої худоби,
 • відрахувань, від чистого доходу тощо.

Завданнями економічного аналізу к.і. є:

 • контроль ефективність використання коштів;
 • дослідження зміни породного складу основного стада худоби.
 • вивчення зміни структури основних засобів за рахунок  введення їх в дію;
 • контролювати графік освоєння коштів на капітальні інвестиції.

Джерелами аналізу є:

 • кошториси витрат
 • дані синтетичного й аналітичного обліку
загрузка...