Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Порядок нарахування виплат за середнім заробітком

Середній заробіток визначається для оплати праці у випадках:

 • чергових і додаткових відпусток або компенсацій за невикористані відпустки;
 • виконання державних і громадських обов’язків;
 • переміщення       працівників       на       нижче       оплачувану       роботу           через       хворобу чи виробничу необхідність;
 • перебування у відрядженнях;
 • 88
 • вимушених простоїв;
 • вихідної доплати при звільненні;
 • тимчасової непрацездатності;
 • відпустки з вагітності та пологів;
 • інших передбачених законодавством випадках.

При нарахуванні середньої заробітної плати включаються такі види нарахувань:

 • основна заробітна плата;
 • оплата за надурочні години;
 • оплата за роботу в нічні години:
 • доплата за суміщення професій і посад;
 • доплата за високі досягнення у роботі;
 • доплата за високу майстерність;
 • інші.

При розрахунку середньої заробітної плати не враховуються:

 • компенсація за невикористану відпустку;
 • матеріальна допомога;
 • добові;
 • пенсії;
 • вартість безоплатно виданого спецодягу;
 • виплати пов’язані з ювілейними датами;
 • дивіденди
 • тощо.

При розрахунку середньої заробітної плати слід керуватись Порядком обчислення середньої заробітної плати №100.

Працівник іде в відпустку на підставі Наказу про надання відпустки.

При нарахуванні щорічних відпускних, компенсацій за невикористану відпустку, відпускних за час навчання без відриву від виробництва середню заробітну плату визначають виходячи з виплат за останні 12 місяців. Якщо працівник відпрацював менше року, середню заробітну плату визначають виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Відпускні нараховують за формулою:

Відпускні =

Виплати за останні 12 місяців (за фактично відпрацьований час)

/ кількість календарних днів в році (в меншому відпрацьованому періоді)

за мінусом святкових і неробочих днів

X число календарних днів відпустки.

89

Святкові та неробочі дні, що припадають на період відпустки, в тривалість відпустки не включаються та не оплачуються.

Нарахування допомоги за час відпустки по вагітності і родам, допомоги в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюється на підставі листа непрацездатності.

Розрахунок даних виплат проводиться виходячи із середньої заробітної плати. Середньоденну заробітну плату визначають, виходячи з суми виплат за останні 6 місяців, яку ділять на кількість відпрацьованих днів в цьому періоді.

Сума лікарняних знаходиться шляхом множення середньоденної заробітної плати на кількість робочих днів хвороби та на відсоток (залежно від страхового стажу роботи).

При страховому стажі роботи до 5 років – виплачується 60% середньої заробітної плати, від 5 до 8 років – 80%, більше 8 років - 100%. Працюючі, які мають 1-4 категорію постраждалих від аварії на ЧАЕС, отримують 100% середньої заробітної плати, не залежно від стажу роботи.

Перших 5 днів непрацездатності оплачується за рахунок підприємства, інші дні — за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

У всіх інших випадках середня заробітна плата визначається, виходячи з виплат за останні 2 місяці.

загрузка...