Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Порядок переведення на іншу роботу

Суб’єктами трудового права є працівники (відповідні категорії), власник, або уповноважений ним орган, трудовий колектив, профспілка.

Переведення – це такий стан трудової діяльності працівника, що веде до зміни суттєвих умов трудового договору або законодавства про працю.

Переведення бувають:

1. постійні і тимчасові;

2. що відбуваються на цьому ж підприємстві, або на інше.

До тимчасових належать переведення не обумовлені трудовим договором; в разі простою,  за клопотання окремих суб’єктів. Обов’язково потрібна згода працівника.

Постійні переведення спричиняються через  різні обставини, зокрема потребу зміни місця і роду виконуваної роботи,  зміни істотних умов праці, удосконалення організації праці.

Конституція України (ст. 43) затверджує суттєво нове правове явище переведень, яким забороняється використання примусової праці.

Вихідна допомога

У разі припинення трудового договору не з вини працівника, законом гарантується виплата вихідної допомоги, тобто відповідної грошової суми. Зокрема, ст. 44 КЗпП передбачає, що вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку виплачується в разі припинення трудового договору в таких випадках:

1)                відмови працівника від переведення на роботу до іншої місцевості, чи зміна істотних умов праці;

2)                звільнення працівника з ініціативи власника в зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці;

3)                виявлення невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, або за станом здоров’я;

4)                поновлення на роботу працівника який раніше виконував цю роботу (ст. 40, п. 6 КЗпП);

5)                порушення власником законодавства про працю.

Вихідна допомога виплачується в разі не менше двомісячного середнього заробітку при призові на військову службу. При порушеннях власником законодавства про працю –  не менше тримісячного середнього заробітку.

загрузка...