Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями рахунок 61, в національній та іноземній валюті

Для узагальнення інформації про стан рахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні терміну погашення протягом 12 місяців від дати балансу призначено рахунок                       61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями». Це рахунок пасивний, балансовий, основний, розрахунковий.

За кредитом рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»  відображається та частина довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу, за дебетом – погашення заборгованості, її списання тощо.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» має субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями у національній валюті».

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті».

На субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті» ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена у національній валюті.

На субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» ведеться облік частини довгострокових зобов’язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Основні бухгалтерські проведення з обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями відображено в таблиці.

№ п/п Зміст господарської операції Кореспондуючий рахунок
За дебетом рахунка 61
1 Погашено поточну заборгованість підприємства за довгостроковими зобов’язаннями з каси та рахунків в банку 30, 31
2 Залік дебіторської заборгованості в погашення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 377
3 Погашено поточну заборгованість за рахунок довго- та короткострокових позик 50, 60
4 Погашено поточну заборгованість виданим короткостроковим векселем 62
5 Відображено доход від списання поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями по закінченні терміну позовної давності

71

За кредитом рахунка 61
6 Відображено частину довгострокового зобов’язання за довгостроковими кредитами, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу.

50

7 Переведено заборгованість за довгостроковими векселями до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 51
8 Переведено довгострокові зобов’язання за облігаціями до поточної заборгованості 521
9 Переведено довгострокові зобов’язання з оренди майна до поточної заборгованості 53
10 Переведено інші довгострокові зобов’язання до поточної заборгованості 55

загрузка...