Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практична робота з теми Бізнес-планування в конкурентному середовищі

Інструкційна картка № 1

Для проведення практичної роботи з дисципліни  “ Маркетинг “

Тема : Бізнес-планування в конкурентному середовищі

Мета : Набути практичних навичок в процесі визначення оперативних і стратегічних завдань під час складання бізнес-плану.

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

1.   Сутність мета та значення маркетингу.

 1. Принципи, завдання та функції маркетингу.
 2. Основні поняття в маркетингу та їх сутність.
 3. Складові процесу маркетингу та його еволюція
 4. Бізнес-план та процес його складання

Рекомендована література

Андрусенко Г. О. Основи маркетингу. – К.: Урожай, 1995. – 178 с., с.5-12.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк..,

1994. – 327 с.:іл. , с. 6-12.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 3-9.

Жигалов В.Г., Шимановська Л.М., “Основи менеджемнту і управлінської діяльності” Підручник – К : Вища школа 1994, 232 с

Завадський Й. С. Менеджмент: – У 3 т. – Т. 1. -3-вид., доп – К.: Вид-во Європ. У-ту., с.190-197.

– 2001. – 542 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 7-42.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.

Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий

Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, с.7-21.

вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної

освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с.

Мескон М. Х, Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях

АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 7-23.

Шегда А. В. Менеджмент – основа современного ппредпринимательства. – К.: АНИР, 1995. – 267 с.

Журнали « Економіка АПК», «Економіка України», « Персонал», « Бізнес».

Зміст і послідовність виконання завдання:

І. Опираючись на питання описати  свою майбутню підприємницьку діяльність

 1. Які мотиви  спонукають вас  до започаткування власного бізнесу
 2. В якій сфері бізнесу (матеріальній чи нематеріальній) ви плануєте досягнути значних успіхів
 3. Яке з визначень маркетингу найповніше віддзеркалюватиме вашу підприємницьку діяльність
 4. Логотип, девіз, кредо вашого бізнесу
 5. В чому полягатиме філософія вашої підприємницької діяльності
 6. Якою є місія вашої підприємницької діяльності
 7. Чи плануєте ви наявність соціальної складової місії в своєму бізнесі
 8. Якими є цілі вашої підприємницької діяльності
 9. Згідно з якою концепцією маркетингу ви будуватимете взаємовідносини з споживачами
 10. Чи допоможе вам професійна освіта в підприємницькій діяльності
 11. Чим унікальний ваш товар ( послуга, яку ви надаєте)
 12. На яку категорію споживачів ви орієнтуєте свій товар
 13. На яких принципах будуватиметься маркетингова діяльність вашого бізнесу
 14. Яким чином ви будете приваблювати  та утримувати своїх клієнтів
 15. Які стратегічні і тактичні завдання ви поставите перед маркетологом
 16. Хто є вашими постачальниками
 17. Хто є вашими конкурентами
 18. Як ви боротиметесь з конкурентами
 19. Яка частка вашого ринку в вашому регіоні ( в динаміці)
 20. Де ви розташуєте своє підприємство
 21. Яке обладнання  та персонал вам потрібні
 22. Хто виконуватиме обов’язки менеджера, маркетолога, економіста, якщо ви тільки директор
 23. Які критерії відбору персоналу ви застосуєте
 24. Як ви стимулюватимете   персонал
 25. Який стиль влади ви використовуватимете в бізнесовій діяльності
 26. Які ваші особисті якості стануть вам у пригоді, а які заважатимуть в підприємницькій діяльності
 27. Джерела фінансування вашого бізнесу
 28. Які перспективи має ваш бізнес

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

–          знати суть маркетингу як філософії бізнесу, сфери діяльності, функції управління; основні елементи та сутність поняття «комплекс маркетингу»; альтернативні концепції та види маркетингу;

–          вміти визначати  принципи, завдання та функції маркетингу та цільові сегменти ринку; формувати місію діяльності та цілі на її основі;   аналізувати систему засобів маркетингу та їх структуру, змоделювати майбутню маркетингову діяльність підприємства.

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто методичною радою коледжу

Протокол №___ від “___”______2007 р.

загрузка...