Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практична робота з теми Вибір та обґрунтування маркетингової стратегії розподілу товару (послуги)

Тема : Вибір та обґрунтування маркетингової стратегії розподілу товару (послуги)

Мета : засвоїти сутність політики розподілу, її складові елементи та функції в процесі здійснення;    набути практичних навичок в  аналізі факторів, що визначають тип і структуру каналу розподілу; запропонувати відповідний тип каналу розподілу товарів;  обґрунтувати доцільність застосування маркетингової стратегії контролю каналу розподілу.

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

  1. Сутність маркетингової політики розподілу.
  2. Алгоритм формування каналів руху товарів.
  3. Форми поширення продукції.
  4. Основні аспекти керування каналами розподілу.
  5. Маркетингова логістика.

.

Рекомендована література

Белявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 238 с. 116-140.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 310-348.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.1994. – 327 с.:іл. , с. 182-211.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 203-233.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 431-480.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 49-63.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с.103-123.

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с.143-154.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:

Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 288-303.

Зміст і послідовність виконання завдання:

І. Визначення ширини каналу розподілу

В залежності від інтенсивності використання каналу розрізняють різні види розподілу (інтенсивний, виборчий, ексклюзивний). Які методи розподілу (яку ширину каналу збуту) і чому б Ви обрали для наступних товарів. Відповідь обґрунтувати.

а) зубна паста «Blend-a-med», дитяче мило «Cонечко»;

б) автомобіль «Славута»

в)  косметичні засоби торгової марки «Oriflame»

ІІ.  Вибір довжини каналу збуту  підприємства.

Виробник Товар
1 Машинобудівне підприємство Обладнання для електростанцій
2 Фармацевтична фірма «Дарниця» Цитрамон – Дарниця
2 Обухівський картонно-паперовий комбінат Папір для друкування

Довжину каналу збуту визначає кількість посередників, через які товар проходить на шляху від виробника до споживача. Який  за довжиною канал збуту (канал нульового рівня, однорівневий, дворівневий, трирівневий )  доцільно обрати в кожному випадку? Як забезпечити стабільність каналів розподілу?  Які методи стимулювання збуту Ви б використали в кожному з випадків?  Які форми поширення продукції Ви б запропонували по кожному з товарів?

Відповідь обґрунтувати.

ІІІ. Вибір маркетингової стратегії розподілу  щодо власного товару маючи на меті поєднання помірного контролю над каналом розподілу  з достатньо високим обсягом збуту

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

знати сутність політики розподілу, її складові елементи та функції в процесі здійснення; маркетингові інструменти, через які реалізується обрана політика; критерії, що використовуються для прийняття рішень при її реалізації; стратегічні і тактичні завдання маркетингової політики розподілу; альтернативні маркетингові стратегії контролю над каналами розподілу.

- вміти розрізнити і характеризувати типи каналів розподілу  в залежності від кількості рівнів (ступенів);  проаналізувати фактори, що визначають тип і структуру каналу розподілу; запропонувати відповідний тип каналу розподілу товарів і забезпечити його стабільність;  обґрунтувати доцільність застосування обраного каналу розподілу, визначення  якісних та кількісних критеріїв його ефективності.

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто методичною радою коледжу

Протокол №___ від “___”______2007 р.

загрузка...