Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практична робота з теми Визначення цільової аудиторії реклами та розробка рекламного проекту товару (послуги)

Тема : Визначення цільової аудиторії реклами та розробка рекламного проекту товару (послуги)

Мета : Засвоїти алгоритм планування  комплексу маркетингових комунікацій;  набути практичних навичок в процесі  розробки рекламного продукту, визначити носіїв реклами та опанувати методи стимулювання збуту і форми організації персонального продажу; прийняти рішення про застосування однієї з маркетингових рекламних стратегій.

Учбово-методичне забезпечення :

Інструкційна картка

Опорні конспекти

Підготовка до роботи: повторення теоретичного матеріалу по питаннях:

  1. Сутність і місце комунікацій в сучасному маркетингу.
  2. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій.
  3. Поняття і суть рекламних звернень.

4. Прямий маркетинг та індивідуальний продаж

5. Основні засоби стимулювання збуту.

6. Зв’язки з громадськістю.

Рекомендована література

Белявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг. Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 238 с. 140-163.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 1998 р., 384 с. 310-348.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. Посібник. –  К.: Вища шк.1994. – 327 с.:іл. , с. 238-268.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с., с. 178-198.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: « Ростинтэр », 1996. – 704 с., с. 480-509.

Липчук В. В., Дудяк А. П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.Навчальний       посібник/ За загальною редакцією В. В. Липчука. – Львів: « Новий Світ – 2000»; « Магнолія плюс».       – 2003. – 288 с, 122-151.

Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л. А. Мороз. – 2-е, .вид. – Львів:      Національний університет « Львівська політехніка» (

Інформаційно-видавничий центр «      ІНТЕЛЕКТ+» Інституту післядипломної освіти), « Інтелект- Захід» 2002. – 244 с, с.125-144.

Під ред.. д,е.н. Крамаренка В.І, д.е.н.Холода Б. І. Маркетинг: навчальний посібник.-.Київ: ЦУЛ 2003., 258 с.178-167.

Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на малых и

средних      предприятиях.

Рабштина В. М., Писаренко В. В., Махмудов Х. З. Основи маркетингу в галузях АПК:       Навчальний посібник – Дніпропетровськ: Зоря, 2002 – 416 с., с. 256-267.

Зміст і послідовність виконання завдання:

І.  Визначення цільової аудиторії реклами.

Поняття цільової аудиторії реклами не завжди збігається з поняттям цільового ринку товару, що рекламується. Охарактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію реклами для таких товарів :

а) дитяче харчування;

б) чоловічі сорочки;

в) спортивне спорядження для шейпінгу і аеробіки.

ІІ. Вибір носіїв реклами.

Фірма “Тонус” хоче подати рекламне оголошення в одній з регіональних газет. Допоможіть маркетологу вибрати оптимальний рекламоносій. Характеристики газет наведено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Видання Тариф за одну полосу ф. А4, грн Тираж, тис. шт Коефіцієнт обігу
Газета “А” 3200 65 2.3
Газета “В “ 3700 70 2.7

Коефіцієнт обігу показує середню кількість читачів, через руки яких проходить один примірник даного носія.

Показник питомих витрат на 1000 примірників тиражу

ТАРод.пл.

Вт =——————–

ТИР

Де ТАРод.пл. – тариф за одиницю рекламної площі, грн;

ТИР – тираж, тис. примірників.

Показник питомих витрат на 1000 рекламних контактів

ТАКод.пл

Вк = —————

ТИР х Коб

Де Коб – коефіцієнт обігу даного видання.

Найбільшу цінність для рекламодавців має саме цей показник, оскільки він характеризує питому вартість доведення інформації до аудиторії реклами.

ІІІ. Розробка рекламної компанії при виведенні на ринок товару-новинки.

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен :

знати складові системи маркетингових комунікацій підприємства; основні види реклами та їх характеристику; вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процес рекламування; основні етапи створення рекламної  продукції; сутність діяльності   «public relations»;                                                    маркетингові рекламні стратегії.

- вміти пояснити, в чому полягає особливість реклами як переконуючого засобу інформації;  проаналізувати рішення, що їх приймають в сфері комунікацій; визначати цільову аудиторію і класифікувати рекламні звернення в залежності від  направленості об’єкту рекламування; обґрунтувати доцільність застосування обраної рекламної стратегії, визначити її ефективність.

Викладач Гурська Л. Л.

Розглянуто методичною радою коледжу

Протокол №___ від “___”______2007 р.

загрузка...