Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Практичні та семінарські заняття.

1.3.1.           Охарактеризувати фінансові відносини підприємств, визначити суть, склад і функції фінансів підприємств     (1 год.)

1.3.2.            Визначити суть, класифікацію, джерела формування, напрями використання та показники ефективності фінансових ресурсів; обгрунтувати порядок відкриття рахунків підприємства у банках; визначити структуру грошових надходжень підприємства, оформити платіжні документи (1 год.)

1.3.3.           Визначити канали реалізації продукції, ціни виручку, собівартість окремих видів продукції, обгрунтувати фактори, які на них впливають; розрахувати фінансовий результат господарської діяльності підприємства (1 год.)

1.3.4.           Визначити валові витрати згідно ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”. Визначити балансовий , оподаткований, чистий прибуток, рівень рентабельності. Обгрунтувати розподіл чистого прибутку на підприємстві та напрями його використання (1 год.)

1.3.5.           Розглянути питання оподаткування підприємств. Обчислити суми акцизних зборів, податок на додану вартість на реалізовану продукцію, відрахування на соціальні заходи (2 год.)

1.3.6.           Розрахувати індивідуальні та сукупний нормативи власних обігових коштів, визначити показники ефективності їх використання (1 год.)

1.3.7.           Обгрунтувати суть, функції, принципи та класифікацію кредитів, скласти кредитний договір, визначити потребу у короткостроковому кредиті з використанням існуючих методик. Оцінити кредитоспроможність позичальника   (1 год.)

1.3.8.           Охарактеризувати склад, структуру та джерела відтворення основних фондів, визначити показники стану та ефективності їх використання. Нарахувати амортизацію на основні фонди з використанням різних методів (1 год.)

1.3.9.           Оцінити фінансовий стан підприємств з використанням системи показників майнового стану фінансової стабільності, на основі чого запропонувати напрямки подальшого розвитку підприємства (1 год.)

1.3.10.      Скласти зведений фінансовий план підприємства            (1 год.)

1.3.11.      Охарактеризувати заходи, які здійснюються на підприємствах після проведення санаційного аудиту та можливі їх наслідки (1год.)

загрузка...