Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Правові основи банківської діяльності

Опановуючи це питання, студенти повинні засвоїти поняття банківської системи та банку відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Так, банківська система України складається з Національного банку та інших банків, що створені і діють на території України. Чинне законодавство визначає банк, як юридичну особу, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції: а) залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб, б) відкриття і ведення банківських рахунків.

Основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці, а також проведення грошово-кредитної політики, емісії національної валюти, виступає кредитором останньої інстанції та ін.

Особливу увагу слід приділити банківському кредитуванню. Студенти повинні знати види банківських кредитів, які класифікуються на:

І) за строками користування: 1) строкові (короткострокові, довгострокові, середньострокові); 2) безстрокові; 3) прострочені; 4) відстрочені.

ІІ) за їх забезпеченням: 1) забезпечені (заставою, ломбардні, гарантовані, з іншим забезпеченням); 2) незабезпечені;

ІІІ) за ступенем ризику: 1)стандартні, 2) кредити з підвищеним ризиком

ІV) за методами надання: 1) разові, 2) в разі необхідності, 3) гарантійні

V) за строками погашення: 1) кредити, що погашаються водночас, 2) кредити з розстроченням, 3) що погашаються достроково, 4) з регресією платежів, 5) після закінчення обумовленого періоду;

VI) за суб’єктами надання: 1) суб’єктам господарювання, 2)фізичним особам, 3) іншим банкам і небанківським фінансово-кредитним установам.

Також, слід розглянути класифікацію кредитів за характером і способом слати відсотків, залежно від кількості кредиторів, від форми надання, за сферою застосування, залежно від позичальників і мети використання.

Крім того, необхідно пам’ятати, що банки зобов’язані у кожному випадку неповернення кредиту і нарахованих відсотків вирішувати питання про стягнення заборгованості в установленому чинним законодавством порядку.

Питання для контролю та самоперевірки:

1. Поняття і джерела фінансового права.

2. Фінансовий контроль в Україні.

3. Державний бюджет України і бюджетне право. Бюджетна система.

4. Система податків в Україні.

5. Податки на прибутки підприємств. Податки з населення.

6. Місцеві податки і збори.

загрузка...