Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Представництво та довіреність

У деяких випадках особа не може реалізувати належні їй права і обов’язки, – тоді ці права здійснюються через іншу особу – представника.

Представництво – це здійснення однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) угод та інших юридичних дій, у результаті чого в особи, яку представляються, безпосередньо створюються, змінюються і припиняються юридичні права і обов’язки.

Види представництва:

1) договірне – особа сама визначає представника;

2)                      обов’язкове – виникає на підставі закону або адміністративного акта і незалежно від волі особи.

Довіреність – це письмове уповноваження, яке видає одна особа іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність – це одностороння угода, яка укладається дієздатним громадянином у письмовій формі або письмовій нотаріальний формі.

Види довіреностей:

1)                      генеральні – вчинюється велика кількість угод і юридичних дій;

2)                      спеціальні – видаються для здійснення багатьох однорідних юридичних (вантаж із залізниці);

3)                      разові – вчинення однієї конкретної угоди чи дії (довіреність для отримання зарплатні).

Максимальний строк довіреності встановлений у три роки. Якщо строк не зазначений – вона зберігає силу протягом одного року.

Посвідчена державним нотаріусом довіреність, що призначається для вчинення дій за кордоном і не містить вказівки про строк її чинності, зберігає силу до її скасування особою, що видала довіреність.

Питання для самоконтролю та перевірки:

1. Назвіть способи забезпечення зобов’язань.

2. В якій сумі повертається завдаток порушником зобов’язання?

3. Які види довіреностей існують?

4. Назвіть істотні умови договору купівлі – продажу.

5. Дайте поняття представництва.

6. Що таке фіктивний правочин?

загрузка...