Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Принципи, завдання та функції маркетингу

Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфічний спосіб господарювання в умовах ринкових відносин грунтується на відповідних принципах. Насамперед, треба назвати такі: ( схема 4)

– споживач – це король, а ми – його вірні слуги. Наше завдання полягає в тому, щоб з повагою і    найбільшими для короля зручностями допомогти йому зробити свій вибір;

– треба намагатися виробляти те, що можна продати, а не намагатися продати те, що можна виробити;

– хто забуває про конкурентів, того завтра забуде ринок;

– найбільш збитково – це ефективно робити те, чого робити взагалі не потрібно;

– зайві витрати – це витрати на недостатню рекламу;

– хто економить на системах збуту, той економить на процвітання фірми;

– інженери створюють виріб, а маркетологи товар. При тому слід пам’ятати, що одна і та сама продукція водночас може бути втіленням інженерної мрії та жахом для відділу збуту;

– споживача належить питати не про те, у чому полягають його проблеми сьогодні, а які він хоче розв’язувати за допомогою ваших товарів завтра;

– не забувайте та прогнозуйте зміни зовнішнього середовища і його вплив на ваш ринок та ваші товари;

– ніхто не хоче платити за низьку якість, але ніхто не хоче платити і за зайву якість;

– нема сервісу – нема успіху;

– маркетинг існує для фірм, а не фірма для маркетингу.

Відповідно до названих принципів маркетинг виконує ряд стратегічних, тактичних і оперативних завдань.

Найважливіші стратегічні завдання маркетингу – це визначення стратегії поведінки фірми на ринку, встановлення і освоєння цільових ринків, створення власних товарів, комунікаційних і збутових систем тощо.

Основними тактичними завданнями можна назвати такі:

– виявлення існуючих і потенційних побажань та попиту на товари (послуги) і на цій підставі обгрунтування доцільності їх виробництва чи надання;

– організація науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт для створення продукції, яка позитивно відрізняється своєю якістю, конкурентоспроможністю і зручністю для споживача від тієї, що вже є на ринку, модифікація продукції, її оновлення, узгодження її споживчих якостей з потребами ринку;

– планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності фірми;

– організація й удосконалення системи і методів збуту продукції;

– реалізація маркетингової політики цін; – здійснення заходів щодо системи маркетингової комунікації;

– регулювання і спрямування всієї діяльності фірми, включаючи оперативне керівництво виробництвом, транспортуванням, упаковкою, реалізацією продукції, рекламою, сервісом, на досягнення поставленої мети;

– аналіз маркетингової діяльності фірми. Іншими словами, основні завдання маркетингу полягають у знаходженні відповідей на такі запитання:

– хто?.. дійсні і потенційні споживачі, клієнти, постачальники, конкуренти фірми;

– що і скільки?.. виробляти і продавати;

– де?.. організувати фірму; де знаходяться споживачі і конкуренти; продавати продукцію;

-коли і як?.. здійснювати виробництво і збут; координувати фінансову діяльність; рекламувати;

– по якій ціні?.. реалізувати продукцію;

– для чого?.. розширювати ринок, підвищувати рентабельність, прискорювати оборот капіталу, нарощувати обсяги виробництва і реалізації продукції.

Згідно з названими завданнями основними функціями маркетингу є: ( схема 6)

-аналіз навколишнього середовища;

– ринкові дослідження;

– аналіз потреб споживачів;

– планування збуту;

– планування асортименту товарів (послуг);

– просування товару;

– реклама;

-цінова політика;

– обслуговування після продажу товару;

– забезпечення соціальної відповідальності;

– управління маркетингом.

загрузка...